Geplaatst op woensdag 31 oktober 2018

Op 7 november 2018 organiseert de Protestantse Gemeente Burgum (in het kader van ‘Denkdag voor gewas en arbeid’) de themabijeenkomst:
Ondernemers zijn cruciaal voor het realiseren van een duurzame circulaire maatschappij.

Op deze avond geeft prof. dr. Gjalt de Jong een inleiding over de cruciale rol die ondernemers vervullen in de transactie naar een circulaire economie. Prof. dr. Gjalt de Jong (Oentsjerk, 1968) is afgestuurd en gepromoveerd in de economie en bedrijfskunde.

In de afgelopen jaren raakte Gjalt de Jong er van overtuigd dat ondernemers een sleutelrol hebben in de verduurzaming van onze samenleving. Hij heeft vanuit deze overtuiging een grote bijdrage geleverd om dit thema op de agenda van de Rijks Universiteit Groningen te krijgen. Inmiddels is hij hoogleraar ‘Duurzaam ondernemen in een circulaire economie’. Daarnaast is hij initiatiefnemer en sinds 2015 directeur van het ‘Centre for Sustainable Entrepreneurship’ van Campus Fryslân in het voormalig historisch beursgebouw in Leeuwarden (www.rug.nl/cf/cse). Hier werken onderzoekers, bedrijven en beleidsmakers nauw samen aan nieuwe oplossingen voor succesvol ondernemerschap in de circulaire economie.
De Jong heeft ook de nieuwe masteropleiding ‘Sustainable Entrepreneurship’ ontwikkeld, die in september 2018 in Leeuwarden van start is gegaan met de eerste lichting studenten. Een vergelijkbaar MBA programma voor het bedrijfsleven is in de maak.

In zijn inleiding zal Gjalt de Jong ons meenemen in zijn visie op duurzaam ondernemerschap.
Wat verstaat hij daaronder en hoe kan de ondernemer die zijn bedrijf duurzamer wil maken invulling geven aan deze cruciale rol naar een circulaire economie.
Wanneer  :  7 november 2018
Tijd           :  19.30 – 21.30 uur
Plaats       :  de Ikker in Burgum (parkeren is gratis)
Kosten      : de toegang is gratis

U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze themabijeenkomst.

Wij stellen het op prijs als u zich aanmeldt voor deze bijeenkomst via e-mail.

Met vriendelijke groet,

Namens de protestantse gemeente Burgum,

Sietse Vlietstra: SietseVlietstra@gmail.com
Cor Kwakernaak: Cor_Kwakernaak@hotmail.com

   Naar nieuwsoverzicht