Watersport

De Noardlike Fryske Wâlden is geen typisch watersportgebied. Toch is er ook op dit gebied het nodige te beleven in de Noardlike Fryske Wâlden. In het gebied liggen twee meren, de Leijen en het Burgumer Mar. Door deze beide meren loopt ook een verbindingsroute tussen het Friese Merengebied en het Lauwersmeergebied. In deze route zitten enkele vaste bruggen waardoor de vrije doorvaartroute beperkt blijft.

De Leijen is een ondiep meer met een aantal eilandjes. Het meer leent zich uitstekend voor surfen. Nabij Rottevalle ligt het Paviljoen De Leyen. Hier is een strandje en een natuurcamping van Staatsbosbeheer. Verder zijn er kleine havens in Rottevalle en De Tike van waaruit De Leijen bereikbaar is.

Varen
Recreatieondernemers in het gebied Bûtenfjild-Wetterwâlden hebben samen een vaarroute, aan de hand van historische streekverhalen, opgezet: Vaarroute Bûtenfjild-Wetterwâlden