LandschapsSymfonie ‘de Proeve’

In muzikaal mearke
Het betoverende coulisselandschap van de Noardlike Fryske Wâlden vormde op 30 juni 2019 het toneel van dit muzikale sprookje. Tussen de elzensingels, houtwallen en pingo’s was iets aan de hand, er lag gevaar op de loer. Samen met een reusachtige half-boom-half-mens-man – die kan praten met het landschap – maakte het publiek een muzikale omzwerving met medewerking van fanfare Joost Wiersma en een speciaal voor deze gelegenheid opgericht koor. LandschapsSymfonie ‘de Proeve’ was een voorproefje voor de avondvullende muzikale locatietheatervoorstelling die in 2020 plaats zal vinden.

Regie: Janneke de Haan
Vormgeving: Geartsje van der Zee
Zakelijke leiding: Jan-Willem van Kruyssen
Productie: David Lelieveld en Kirsten Sterker
Regie-assistentie: Debora Feenstra
PR: Mattie Boekema
Script: Wessel de Vries
Locatie: Pier-Jan Boersma, Eastermar