Cijfers

De cijfers van de NFW op een rij:

  • 53.551 hectare is het werkgebied van de NFW (oppervlakte van de gemeenten opgeteld)
  • 2.815 hectare weidevogelbeheer
  • 2.100 hectare gedooggebied voor ganzen
  • Het gebied herbergt 3600 km landschapselement. Hiervan wordt 971 km elzensingel en 103 hectare houtwal beheerd volgens de veldgidsmethode
  • 321 pingo’s en dobben
  • 22,5 hectare beheer waterkwaliteit