Beheer

Veel boeren en particulieren in Noordoost-Fryslân doen aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Ze beheren, beschermen en ontwikkelen het landschap. Er zijn bijna 800 leden, boeren en particulieren. Zij zetten zich op 53.551 hectare in het werkgebied van de NFW (oppervlakte van de gemeenten opgeteld) in voor 2815 hectare collectief weidevogelbeheer en 2100 hectare gedooggebied voor ganzen. Daarnaast landschapsbeheer: 103 hectare houtwallen, 971 kilometer elzensingels, 321 pingo’s en dobben en 22,5 hectare beheer waterkwaliteit. Het bureau van de vereniging in Buitenpost voert alle administratieve handelingen uit voor de leden.

Wilt u meer weten over landschapsbeheer door leden van de NFW: bekijk de film over landschapsonderhoud.

Wilt u meer weten over weidevogelbeheer door leden van de NFW: bekijk de film over weidevogelbeheer.