Vereniging Noardlike Fryske Wâlden

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een agrarische natuur- en landschapsvereniging ten behoeve van haar leden. De NFW streeft naar een gebiedsgerichte vitale landbouw die vervlochten is met het cultuurhistorische landschap met bijbehorende natuurwaarden. Zij wil daarbij vanuit het ledencollectief (bottom-up) optreden als gebiedspartner en beïnvloeder van beleid richting andere partners en burgers. De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is met bijna 800 leden actief in vijf gemeenten in Noordoost-Fryslân. De vereniging zet zich in voor collectief weidevogelbeheer en landschapsbeheer.

Het doel van de vereniging NFW is ervoor zorgen dat de boeren in de regio Noordoost-Fryslân hun bedrijf kunnen blijven voortzetten en dat ze tegelijk het landschap mooi houden en daarvoor vergoedingen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer krijgen. De boeren houden rekening met de flora en fauna. Natuurinclusieve landbouw noemen we dat.

De vereniging werkt mee aan diverse projecten, zoals educatieprojecten voor het basisonderwijs. Nog een voorbeeld is Energie uit Hout, waarbij het vele snoei- en kaphout dat overblijft bij het onderhoud van de vele kilometers elzensingels en houtwallen, wordt verwerkt tot pellets (houtbrokjes) die in kachels kunnen worden gestookt.

Binnen de NFW werken 6 afdelingen samen: It Kollumer Grien, Wâld & Finnen, VALD, Smelne’s Singellân, Eastermar i.o. en Achtkarspelen. De NFW is met 6 andere collectieven in de provincie verenigd in het Kollektivenberied Fryslân, www.kbf.frl. Landelijk werken 40 collectieven samen in www.BoerenNatuur.nl

Steun het werk van de NFW en word donateur of vrijwilliger.

Wilt u meer weten over agrarisch natuur- en landschapsbeheer van de Noardlike Fryske Wâlden: bekijk hier een informatiefilmpje.


Profielschets van leden van de NFW

Onder de leden van de Noardlike Fryske Wâlden heerst veel diversiteit qua bedrijfsvoering. Om u een idee te geven van de diversiteit onder haar leden introduceert de Noardlike Fryske Wâlden de komende tijd per afdeling één van haar leden. Onderstaand een korte profielbeschrijving van een lid van de afdeling Achtkarspelen:

  • W. J. en A. de Vries- de Boer
  • Anita: 53 jaar / Wytze: 55 jaar
  • Surhuizum/ Koartwâld
  • 72 ha
  • 85 melkkoeien
  • Afdeling: Achtkarspelen
  • 10,9 km elzensingel in beheer

 

In Surhuizum bevindt zich het biologisch melkveebedrijf van Wytze en Anita. Samen runnen ze een extensief biologisch melkveebedrijf in Koartwâld te Surhuizum. Het boerenleven spreekt hun aan vanwege de balans tussen natuur en bedrijf met het nemen van eigen keuzes. Wytze: “Het mooiste van het beroep is werken met koeien in een prachtig landschap”.