Gezamenlijke weidevogelcijfers geven verloren jaar weer

Geplaatst op vrijdag 23 oktober 2020

Ieder voorjaar spannen duizenden vrijwilligers en professionals zich in om de weidevogels in Fryslân te tellen en te beschermen. Door al deze tellingen tezamen weten we dat het niet goed gaat met de weidevogels in onze provincie. De zes organisaties die deze tellingen uitvoeren, brengen hun gegevens jaarlijks samen in een helder en leesbaar overzicht, het Jaarbericht – Weidevogels in Fryslân. De redactie van dit Jaarbericht bestaat uit vertegenwoordigers van Sovon Vogelonderzoek Nederland, Kollektiven Beried Fryslân (KBF), It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, de Bond Friese VogelWachten (BFVW) en Natuurmonumenten.

Jaarbericht aangereikt
Vrijdagmiddag kreeg natuurgedeputeerde Douwe Hoogland het Jaarbericht 2020 overhandigd. Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gebeurde dit in klein comité. Inge van der Zee, projectleider van het Jaarbericht vanuit de BFVW, lichtte deze tweede uitgave toe, waarna de gedeputeerde het Jaarbericht met behulp van een drone kreeg aangereikt. De drone wordt normaal gesproken gebruikt ter ondersteuning van de tellers van de Bond en deed nu dienst om de afstand tussen Hoogland en Van der Zee te waarborgen.

Te weinig kuikens uitgevlogen
Hoewel de redactie tevreden is dat men er in geslaagd is om de resultaten van de tellingen ook dit jaar weer te bundelen, is zij droevig gestemd over het beeld dat deze tellingen van seizoen 2020 geven. Uit de tellingen blijkt namelijk dat de kievit, grutto, tureluur en scholekster wel aanwezig waren in de Friese weiden en akkers, maar dat zij veel te weinig kuikens konden laten uitvliegen. Het broedsucces van de grutto kwam uit in de categorie ‘slecht’. ‘Dêrmei wie it in ferlern jier foar ús fûgels en dat kinne se by de hjoeddeistiche oantallen net mear ha’ zo vat Frans Kloosterman van de BFVW samen.

Samen het tij keren
De zes organisaties achter het Jaarbericht roepen daarom op tot daadkrachtige stappen om het tij voor de weidevogels te keren. ‘Wy moatte alles op alles sette om gruttere en bettere gebieden foar de greidfûgels te meitsjen’ geeft Henk de Vries van It Fryske Gea aan. ‘Se ha wetter, krûden en fariaasje yn it lân nedich’. ‘En dêrneist moatte wy de hege predaasjedruk yn it fjild oanpakke’ vult Albert van der Ploeg van het KBF aan. ‘Wolle we aanst fûgels ha foar yn dy moaie gebieden, dan moatte wy it de rôvers dy’t de aaien en pykjes fan ús fûgels opfrette no lestich meitsje’.

Gedeputeerde Hoogland bedankte de redactie voor haar inspanningen en prees de samenwerking. ‘Wy as Provinsje sjoche de noed fan sawol fûgels as fjildminsken en we sille d’r oan wurkje om de sitewaasje foar de fûgels te ferbetterjen’ vertelde Hoogland, ‘Fryslân moat wer dé Greidfûgelprovinsje fan ús lân wurde’. Ook gaf hij aan binnen een maand verschillende projecten te zullen aankondigen die de verandering op gang moeten brengen.

 

                       

   Naar nieuwsoverzicht