Vijf boerenbedrijven organiseren activiteiten tijdens Brommels!

Geplaatst op maandag 21 augustus 2017

Op zaterdag 26 augustus openen vijf leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden de deuren van hun bedrijven voor bezoekers van het bramenfestijn Brommels! Op de boerderijen in Jistrum, Eastermar, Twijzel, Boelenslaan en Veenklooster organiseren ze tal van activiteiten. In de omliggende weilanden kunnen er bramen worden geplukt.

Het weiland in
Op het melkveebedrijf van de familie Kees en Thea Broersma-Van der Meer aan de Ieswei 10 in Jistrum is van alles te beleven. Belangstellenden kunnen met oud-boswachter Jacob Bijlsma op excursie het weiland in. Wie nieuwsgierig is naar wat er in de houtwallen groeit en bloeit kan zich opgeven voor een leerzame rondgang langs bijzondere planten en bomen via info@noardlikefryskewalden.nl onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en het aantal personen. De excursies starten om 11.00 en 13.00 uur op de boerderij.

‘Limonadekoe’
Aan de Seadwei 17 in Eastermar bevindt zich boerderijcamping Yn ‘e Lânsdouwe van Fokke en Ella Benedictus-Swart. Op de voormalige biologische melkveehouderij zijn verschillende activiteiten voor kinderen. Zo kunnen ze onder andere een ‘limonadekoe’ melken. Om 10.00 en 14.00 uur geeft imker Arend Timmermans uitleg over bijen, bijenkorven en het maken van honing. Bezoekers kunnen verder genieten van suikervrij bramenijs.

Melk- en veldexcursie
Boer Johannes Marinus en zijn vrouw Getsje leren bezoekers van hun biologische melkveebedrijf aan de Tsjerkebuorren 43 in Twijzel alles over het maken van melk in de doorlopende excursie ‘melk: van gras tot glas’. Daarnaast is er om 11.00 en 14.00 uur een veldexcursie door Jan de Boer met als onderwerp ‘Wat hebben dieren nodig om zich thuis te voelen in het coulisselandschap?’ Graag van tevoren aanmelden via info@noardlikefryskewalden.nl met naam, adres, telefoonnummer en aantal personen. Verder is er voor kinderen van alles te beleven, naast een kleurplatenwedstrijd kunnen zij zich vermaken op een groot springkussen. Wie zin heeft in een glas verse melk, kan terecht bij melktap Molke en Huning op het bedrijf.

Vogelhuisje timmeren
Wie de gekraagde roodstaart (readsturtsje) aan een nieuw huisje wil helpen, kan terecht op het biologische melkveebedrijf van Foppe en Baukje Nijboer-Jacobi en hun zoon Gjalt aan de Parksterreed 5a in Boelenslaan. Kinderen, maar natuurlijk ook ouderen, kunnen hier voor 2 euro vogelhuisjes voor het readsturtsje bouwen. Dit zangvogeltje, kleiner dan de mus, komt meer dan gemiddeld voor in het coulisselandschap van de Noardlike Fryske Wâlden. Ook is de boerderij van de maatschap van binnen te bekijken.

Dronedemonstratie
Renze en Hettie Roorda-Cuperus in Veenklooster stellen hun bedrijf open voor een demonstratie vliegen met een drone. Zo is te zien hoe een vogel het coulisselandschap beleeft. Fotograaf Binne-Louw Katsma geeft om 11.00 en 12.30 uur uitleg over onder andere techniek en wet- en regelgeving van drones. Uiteraard is het ook mogelijk een kijkje in de stal te nemen en staat er een ijscokar met heerlijk suikervrij bramenijs. Daarnaast kunnen bezoekers weidemelk proeven.

Landschapsbeheer
De boeren laten de deelnemers aan Brommels! graag genieten van het coulisselandschap en ervaren dat zij het unieke cultuurlandschap in stand houden door aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer te doen. In totaal onderhouden de leden van de Noardlike Fryske Wâlden 3.600 kilometer aan landschapselementen en honderden pingo’s en dobben in de regio.

   Terug naar de overzichtpagina

Vier Boer & Breakfast geopend in de Noardlike Fryske Wâlden

‘Bijzonder, gastvrij genieten bij de boer!’ dat is het uitgangspunt voor het nieuwe concept ‘Boer & Breakfast’. Een initiatief van...

Excursies NFW tijdens de Nationale Vogelweek

In de Nationale Vogelweek van Vogelbescherming Nederland heeft Vereniging Noardlike Fryske Wâlden 2 excursies georganiseerd. De belangstelling was uitstekend...

Steun voor weidevogelinitiatieven in Noardlike Fryske Wâlden

Kansrijke weidevogelinitiatieven in Noordoost-Fryslân die geen provinciale vergoeding krijgen, komen in aanmerking voor steun van de agrarische natuurvereniging Noardlike Fryske...

Wandelen in de Noardlike Fryske Wâlden? Denk om de weidevogels!

Vanaf maart 2018 kan Noordoost Friesland genieten van het nieuwe Streekpad Noardlike Fryske Wâlden. Een 165 kilometer lange routestructuur die...

Nieuw Streekpad Noardlike Fryske Wâlden feestelijk geopend

Wandelaars kunnen vanaf nu genieten van een nieuw bewegwijzerd wandelpad door het coulisselandschap van Noordoost-Fryslân. Op donderdag 12 april is...

Broedvogelmonitoring en nestkastonderzoek Gekraagde Roodstaart

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een agrarische natuur- en landschapsvereniging met bijna 800 leden waarvan een groot deel...

Informatiebijeenkomst weidevogelbeheer

Op dinsdagavond 3 april heeft in Dorpshuis Op’e Jister in Nijega een bijeenkomst voor de weidevogelbeheerders in de Noardlike Fryske...

Start broedvogelmonitoring 2018

De Provincie Fryslân heeft voor 2018 opnieuw geld beschikbaar gesteld voor broedvogelmonitoring binnen het leefgebied droge dooradering. Op verschillende locaties,...

Ingrid, bedankt!

Onder grote belangstelling heeft Ingrid van Huizen op dinsdagavond 27 maart feestelijk afscheid genomen als Algemeen Secretaris van de vereniging...

Hulp gezocht! Voorstelling over de Noardlike Fryske Wâlden

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden is op zoek naar mensen die willen helpen bij een voorstelling over het Nationaal Landschap. Van...

Uitnodiging afscheid Ingrid van Huizen

Werken aan een vitale landbouw die vervlochten is met het cultuurhistorische landschap- en de natuurwaarden, dat is de missie en...

Noordoost Fryslân aan de slag met het veldlaboratorium ‘Fjildlab’

Op initiatief van de regio Noordoost Fryslân wordt er door de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW), Van Hall Larenstein (VHL)...

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden voorstander van grondgebondenheid

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een voorstander van grondgebondenheid. De vereniging vindt het dan ook van belang te...

Informatieavond particulier natuurbeheer

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) wil zich, naast het agrarisch natuurbeheer, inzetten voor collectief particulier natuurbeheer. De NFW organiseert...

Partijen bekrachtigen samenwerking in project ‘Better Wetter’

Op donderdag 22 februari 2018 hebben negen partijen bij Galerie Koopmans in Earnewâld de handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst “Better...

Eerste exemplaar wandelgids Streekpad Noardlike Fryske Wâlden uitgereikt

Woensdag 14 februari is in het Provinciehuis in Leeuwarden de eerste wandelgids van het Streekpad Noardlike Fryske Wâlden uitgereikt. Uit...

Joke Breembroek nieuwe secretaris Noardlike Fryske Wâlden

Joke Breembroek (58) uit Oudega is benoemd tot algemeen secretaris van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW). Breembroek werkt nu...

Bijeenkomst beheerders droge dooradering

Op woensdag 31 januari 2018 organiseert de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden een bijeenkomst voor haar beheerders die beheer uitvoeren in...

Douwe Hooglandprijs voor zorg- en leerboerderij Hamster Mieden

Zorg- en leerboerderij Hamster Mieden heeft de Douwe Hooglandprijs 2017 gewonnen. Vrijdagmiddag 22 december is de prijs van de vereniging...

Vereniging NFW zoekt een Algemeen Secretaris/directeur

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een vereniging met bijna 800 leden in vijf gemeenten in Noordoost Friesland. De...