Verhaal uit de Noardlike Fryske Wâlden: Een veelbewogen broedseizoen

Geplaatst op maandag 15 juli 2019

Sommige leden van onze vereniging werken in het broedseizoen bijna dag en nacht om de ideale omstandigheden te creëren om eieren uit te laten komen en de kuikens veilig groot te laten worden.

Hessel Boersma van een schaaphouderij in het Bûtenfjild bij Feanwâlden is zo’n lid. Hij kijkt terug op het broedseizoen. Dat het ondanks alle inspanningen niet eenvoudig is om ervoor te zorgen dat de kuikens groot worden, blijkt wel uit zijn verhaal.

Hessel Boersma: “In één nacht zijn er uit drie nestjes 10 kievitseieren verdwenen. Ook de koude en regenachtige nachten zorgden ervoor dat van de hele vroege legsels het laatste ei niet is uitgekomen. Maar gelukkig zijn er toch veel vogels groot geworden. De groepen met kieviten zijn erg groot. Ze maken zich alweer klaar voor de trek. De jonge kieviten die tegen het vliegen aan zaten waren in heel goede conditie. Zij hebben het heel goed gehad dit jaar.

Wat ik zelf heel mooi vond was dat de paartjes met jongen door het hele gebied rondom onze plasdras (onder water gezet land) wegtrokken, ook naar de buren. Bij dreiging van bijvoorbeeld grote (roof) vogels (alarmeringen) gingen ze wel weer wel gezamenlijk omhoog en vochten ze als leeuwen, prachtig!

De 6 scholeksterjongen zijn allemaal vliegvlug geworden. Wat een nazorger van de vogelwacht opviel was dat de kievitseieren bij ons een slag groter waren dan elders. Ook de jonge kuikens waren een tikje groter. Dit komt waarschijnlijk door het grote voedselaanbod. We doen er hier alles aan om, wat wij noemen, een hoog bodemleven te creëren door het moment van bemesten en ook de manier van bemesten goed te bepalen. Dit begint eind juni al. Een plasdras is niet dom alleen een greppel vol water zetten, maar een pens vol werk als je het goed doet. De buizerds en kiekendieven hebben gelukkig weinig kuikens gepakt. De kuikens waren eerder uit het ei dan dat de roofvogels die nodig hadden voor hun jongen en daarnaast is het een goed muizenjaar. We konden deze winter heel goed zien dat het laat bemesten met stalmest (bokashi) zijn vruchten afwerpt. Op die percelen zagen we heel de winter vogels naar voedsel zoeken. Op de percelen waar drijfmest wordt gebruikt, was het maar doods.”

Fotografie: Hessel Boersma

   Terug naar de overzichtpagina

Haal je boerderijdiploma of timmer een nestkastjes tijdens Brommels!

Op zaterdag 24 en zondag 25 augustus openen twee leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden de deuren van hun...

Leden Noardlike Fryske Wâlden zetten tijdens het maaien de wildredder aan

Om tijdens het maaien klein wild zoals hazen en reekalveren te beschermen maken boeren in de Noardlike Fryske Wâlden gebruik...

Biodiversiteit Noardlike Fryske Wâlden thema Swaddekuier

De Swaddekuier, die op zaterdag 6 juli plaatsvindt, staat dit jaar helemaal in teken van de biodiversiteit in de Noordelijke...

Ontdek het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden met de toeristengids

De Noardlike Fryske Wâlden in het noordoosten van Fryslân is een Nationaal Landschap. Het gebied dankt deze titel aan de...

Particulier natuurbeheer nu via collectief stelsel mogelijk

In het gebied Noordoost-Friesland voeren particuliere grondeigenaren het beheer van natuurgronden, volgens het Natuurbeheerplan van de provincie Fryslân, uit. Hiervoor...

LandschapsSymfonie ‘de Proeve’: Het muzikale verhaal over de Noardlike Fryske Wâlden

Het historische coulisselandschap van Nationaal Landschap De Noardlike Fryske Wâlden vormt op zondag 30 juni a.s. het toneel van een...

Project voor landschapsherstel Noardlike Fryske Wâlden van start

Grondeigenaren in het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) kunnen binnen een landschapsherstelproject elzensingels en houtwallen laten herstellen...

Gezocht vrijwilligers voor de Argus-telling,

In maart dit jaar is in het Posthuis Theater te Heerenveen de eerste workshop "Insecten in het agrarisch gebied en...

Boeren lassen rustperiode in voor groei aantal weidevogels

Om de groei van het aantal weidevogels zoals grutto’s, kieviten, scholeksters, tureluurs te vergroten, nemen ruim 180 boeren van de...

Jaarverslag 2018

Deze week is het jaarverslag 2018 verschenen. Hierin staat een overzicht van alle activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden....

Ondertekening Bijenpacts

Om samen verrassende lokale oplossingen voor het bijensterfte-probleem te bedenken en uit te voeren heeft voorzitter Albert van der Ploeg...

Start tweede ronde landschapsherstel De Centrale As

Voor het herstel van de landschapselementen langs de Sintrale As (N356) krijgen grondeigenaren de mogelijkheid dat – geheel kosteloos –...

Boeren helpen weidevogels met plasdras

Om weidevogels zoals grutto’s, kieviten, scholeksters, tureluurs en watervogels meer voedsel te geven en ervoor te zorgen dat ze rustig...

Streekpad Noardlike Fryske Wâlden in top 5 Wandelroutes 2019

Het Streekpad Noardlike Fryske Wâlden staat in de top 5 van Wandelroutes van het jaar 2019. Op zaterdag 2 februari...

Douwe Hooglandprijs voor ‘Om de dobben’ in Burgum

Natuurplan 'Om de dobben' van de familie Pietersma uit Burgum heeft de Douwe Hooglandprijs 2018 gewonnen. De aanmoedigingsprijs van de...

Opwaardering drijfmest door toegevoegde middelen mestkelder

In oktober 2018 is er een start gemaakt met een praktijkproef m.b.t. toevoegmiddelen in mestkelders. De proef is bedoeld om...

Iris Kroes nieuwe ambassadrice Noardlike Fryske Wâlden

Zangeres en harpiste Iris Kroes is de nieuwe ambassadrice van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW). De bekende inwoonster van...

Op 7 november 2018 organiseert de Protestantse Gemeente Burgum (in het kader van ‘Denkdag voor gewas en arbeid’) de themabijeenkomst:...

Nieuw beheerbudget voor ‘natte natuur’ in de Noardlike Fryske Wâlden

Er is 50.000 euro beschikbaar voor het verbeteren van de waterkwaliteit in de Noardlike Fryske Wâlden. (Aspirant-)leden van de vereniging...

Project voor herstel van landschapselementen in de NFW

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) start samen met andere Friese agrarische collectieven en Landschapsbeheer Friesland (LBF) een landschapsherstelproject. Landeigenaren...