Vereniging NFW zoekt een Algemeen Secretaris/directeur

Geplaatst op dinsdag 05 december 2017

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een vereniging met bijna 800 leden in vijf gemeenten in Noordoost Friesland. De NFW streeft naar een gebiedsgerichte vitale landbouw die vervlochten is met het cultuurhistorische landschap met bijbehorende natuurwaarden. De vereniging NFW zet zich in het kader van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) onder andere in voor 3600 kilometer landschapselementen, 321 pingo’s en dobben en rond de 3000 hectare weidevogelbeheer.

Een professioneel bureau (10 medewerkers) in Buitenpost voert alle administratieve handelingen uit voor de leden. Samen met externe projectleiders ontwikkelt de NFW diverse projecten voor de leden en omgeving. De vereniging is er trots op dat zij een vooraanstaande positie inneemt in het veld van de agrarische natuurbeschermingsorganisaties. Door jarenlange ervaring is de NFW een veldlaboratorium geworden voor universiteiten. Daarom krijgt de vereniging ook opdrachten van het Rijk. Naast de core business voor het agrarisch natuurbeheer voert de NFW projecten uit in het kader van bijvoorbeeld de energietransitie, de vergroening (GLB) en is de NFW gestart met het opzetten van een Fjildlab waarin de vereniging samenwerkt met gerenommeerde onderzoeksbureaus.

De Vereniging  Noardlike Fryske Wâlden zoekt een Algemeen Secretaris/directeur  (0,8 fte, 32 uur/week)  

Als Algemeen Secretaris/directeur (AS) onderhoudt u veel essentiële contacten die voor een belangrijk deel extern gericht zijn. Actuele kennis van de agrarische sector en het agrarische natuurbeheer vormt de basis van de functie. De AS heeft een goed inzicht in en overzicht over de sturende processen. Een groot netwerk wordt steeds belangrijker om een stem te hebben binnen de politieke wereld waar de vereniging NFW opereert. Door de vele interne en externe contacten is de AS naast de voorzitter, een van de belangrijkste ambassadeurs van de vereniging. Er wordt dan ook verwacht dat hij/zij zich als zodanig opstelt en waardevolle verbindingen legt. De AS dient mee te denken over de toekomst van de vereniging en stimuleert daarbij het bestuur en de medewerkers. De AS geeft leiding aan het bureau en bij projecten leiding aan (externe) projectleiders. De AS is in staat visie om te zetten in beleid en beleid in acties.

U heeft ervaring in een vergelijkbare positie. U heeft affiniteit met het gebied en haar leden. U kunt de Fryske taal tenminste goed verstaan. U heeft gedegen kennis van, en inzicht in, de (onderlinge) wisselwerking van de verschillende overheden zowel bestuurlijk als ambtelijk en van de andere maatschappelijke organisaties en doelgroepen op het werkterrein van de vereniging NFW. Ook heeft u kennis van de ontwikkelingen in de natuurbescherming en de landbouw in de provincie, op landelijk en Europees niveau en algemene kennis op naastgelegen beleidsterreinen, dan wel de bereidheid deze te ontwikkelen. In het kader van de internationale contacten die de NFW heeft, beheerst U de Engelse taal in woord en geschrift. Uw ambitie is zich in te zetten voor de belangen van de agrarische “mienskip” in de Noardlike Fryske Wâlden.

Wij bieden een veelzijdige, verantwoordelijke en uitdagende baan, een bij de zwaarte van de functie passende beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden aan.

Voor meer informatie over de inhoud van de vacature kunt u contact op nemen met de voorzitter van de NFW de heer Albert van der Ploeg,  telefoonnummer 06 23837252. Of zie op www.noardlikefryskewalden.nl

Om te solliciteren reageert u met een brief gericht aan MindScape organisatie adviseurs, de heer Richard Knegt, Holsteinslaan 15, 9752VP HAREN (Gn). Hij kan tevens vragen over de procedure beantwoorden, telefoonnummer 06 21265671.

U kunt reageren tot 1 januari 2018. De sollicitatie gesprekken zullen worden gehouden op  8 en 12 januari 2018. Tweede ronde gesprekken zullen op 15 januari gehouden worden. Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

   Terug naar de overzichtpagina

Steun voor weidevogelinitiatieven in Noardlike Fryske Wâlden

Kansrijke weidevogelinitiatieven in Noordoost-Fryslân die geen provinciale vergoeding krijgen, komen in aanmerking voor steun van de agrarische natuurvereniging Noardlike Fryske...

Wandelen in de Noardlike Fryske Wâlden? Denk om de weidevogels!

Vanaf maart 2018 kan Noordoost Friesland genieten van het nieuwe Streekpad Noardlike Fryske Wâlden. Een 165 kilometer lange routestructuur die...

Nieuw Streekpad Noardlike Fryske Wâlden feestelijk geopend

Wandelaars kunnen vanaf nu genieten van een nieuw bewegwijzerd wandelpad door het coulisselandschap van Noordoost-Fryslân. Op donderdag 12 april is...

Broedvogelmonitoring en nestkastonderzoek Gekraagde Roodstaart

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een agrarische natuur- en landschapsvereniging met bijna 800 leden waarvan een groot deel...

Informatiebijeenkomst weidevogelbeheer

Op dinsdagavond 3 april heeft in Dorpshuis Op’e Jister in Nijega een bijeenkomst voor de weidevogelbeheerders in de Noardlike Fryske...

Start broedvogelmonitoring 2018

De Provincie Fryslân heeft voor 2018 opnieuw geld beschikbaar gesteld voor broedvogelmonitoring binnen het leefgebied droge dooradering. Op verschillende locaties,...

Ingrid, bedankt!

Onder grote belangstelling heeft Ingrid van Huizen op dinsdagavond 27 maart feestelijk afscheid genomen als Algemeen Secretaris van de vereniging...

Hulp gezocht! Voorstelling over de Noardlike Fryske Wâlden

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden is op zoek naar mensen die willen helpen bij een voorstelling over het Nationaal Landschap. Van...

Uitnodiging afscheid Ingrid van Huizen

Werken aan een vitale landbouw die vervlochten is met het cultuurhistorische landschap- en de natuurwaarden, dat is de missie en...

Noordoost Fryslân aan de slag met het veldlaboratorium ‘Fjildlab’

Op initiatief van de regio Noordoost Fryslân wordt er door de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW), Van Hall Larenstein (VHL)...

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden voorstander van grondgebondenheid

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een voorstander van grondgebondenheid. De vereniging vindt het dan ook van belang te...

Informatieavond particulier natuurbeheer

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) wil zich, naast het agrarisch natuurbeheer, inzetten voor collectief particulier natuurbeheer. De NFW organiseert...

Partijen bekrachtigen samenwerking in project ‘Better Wetter’

Op donderdag 22 februari 2018 hebben negen partijen bij Galerie Koopmans in Earnewâld de handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst “Better...

Eerste exemplaar wandelgids Streekpad Noardlike Fryske Wâlden uitgereikt

Woensdag 14 februari is in het Provinciehuis in Leeuwarden de eerste wandelgids van het Streekpad Noardlike Fryske Wâlden uitgereikt. Uit...

Joke Breembroek nieuwe secretaris Noardlike Fryske Wâlden

Joke Breembroek (58) uit Oudega is benoemd tot algemeen secretaris van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW). Breembroek werkt nu...

Bijeenkomst beheerders droge dooradering

Op woensdag 31 januari 2018 organiseert de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden een bijeenkomst voor haar beheerders die beheer uitvoeren in...

Douwe Hooglandprijs voor zorg- en leerboerderij Hamster Mieden

Zorg- en leerboerderij Hamster Mieden heeft de Douwe Hooglandprijs 2017 gewonnen. Vrijdagmiddag 22 december is de prijs van de vereniging...

Noardlike Fryske Wâlden zwaait Ingrid van Huizen uit

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is op zoek naar een nieuwe algemeen secretaris. Ingrid van Huizen uit Kootstertille, die...

Eerste overnachting Boer & Breakfast uitgereikt

Bezoekers aan Leeuwarden-Fryslân 2018 kunnen kiezen voor een bijzondere overnachting in Noordoost-Fryslân. Samenwerkende partijen komen op initiatief van de vereniging...

Symposium ‘Landschap van betekenis’ in Burgum

Op donderdag 23 november organiseert de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) samen met de Stichting Heg & Landschap (H&L) het...