Vereniging NFW zoekt een Algemeen Secretaris/directeur

Geplaatst op dinsdag 05 december 2017

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een vereniging met bijna 800 leden in vijf gemeenten in Noordoost Friesland. De NFW streeft naar een gebiedsgerichte vitale landbouw die vervlochten is met het cultuurhistorische landschap met bijbehorende natuurwaarden. De vereniging NFW zet zich in het kader van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) onder andere in voor 3600 kilometer landschapselementen, 321 pingo’s en dobben en rond de 3000 hectare weidevogelbeheer.

Een professioneel bureau (10 medewerkers) in Buitenpost voert alle administratieve handelingen uit voor de leden. Samen met externe projectleiders ontwikkelt de NFW diverse projecten voor de leden en omgeving. De vereniging is er trots op dat zij een vooraanstaande positie inneemt in het veld van de agrarische natuurbeschermingsorganisaties. Door jarenlange ervaring is de NFW een veldlaboratorium geworden voor universiteiten. Daarom krijgt de vereniging ook opdrachten van het Rijk. Naast de core business voor het agrarisch natuurbeheer voert de NFW projecten uit in het kader van bijvoorbeeld de energietransitie, de vergroening (GLB) en is de NFW gestart met het opzetten van een Fjildlab waarin de vereniging samenwerkt met gerenommeerde onderzoeksbureaus.

De Vereniging  Noardlike Fryske Wâlden zoekt een Algemeen Secretaris/directeur  (0,8 fte, 32 uur/week)  

Als Algemeen Secretaris/directeur (AS) onderhoudt u veel essentiële contacten die voor een belangrijk deel extern gericht zijn. Actuele kennis van de agrarische sector en het agrarische natuurbeheer vormt de basis van de functie. De AS heeft een goed inzicht in en overzicht over de sturende processen. Een groot netwerk wordt steeds belangrijker om een stem te hebben binnen de politieke wereld waar de vereniging NFW opereert. Door de vele interne en externe contacten is de AS naast de voorzitter, een van de belangrijkste ambassadeurs van de vereniging. Er wordt dan ook verwacht dat hij/zij zich als zodanig opstelt en waardevolle verbindingen legt. De AS dient mee te denken over de toekomst van de vereniging en stimuleert daarbij het bestuur en de medewerkers. De AS geeft leiding aan het bureau en bij projecten leiding aan (externe) projectleiders. De AS is in staat visie om te zetten in beleid en beleid in acties.

U heeft ervaring in een vergelijkbare positie. U heeft affiniteit met het gebied en haar leden. U kunt de Fryske taal tenminste goed verstaan. U heeft gedegen kennis van, en inzicht in, de (onderlinge) wisselwerking van de verschillende overheden zowel bestuurlijk als ambtelijk en van de andere maatschappelijke organisaties en doelgroepen op het werkterrein van de vereniging NFW. Ook heeft u kennis van de ontwikkelingen in de natuurbescherming en de landbouw in de provincie, op landelijk en Europees niveau en algemene kennis op naastgelegen beleidsterreinen, dan wel de bereidheid deze te ontwikkelen. In het kader van de internationale contacten die de NFW heeft, beheerst U de Engelse taal in woord en geschrift. Uw ambitie is zich in te zetten voor de belangen van de agrarische “mienskip” in de Noardlike Fryske Wâlden.

Wij bieden een veelzijdige, verantwoordelijke en uitdagende baan, een bij de zwaarte van de functie passende beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden aan.

Voor meer informatie over de inhoud van de vacature kunt u contact op nemen met de voorzitter van de NFW de heer Albert van der Ploeg,  telefoonnummer 06 23837252. Of zie op www.noardlikefryskewalden.nl

Om te solliciteren reageert u met een brief gericht aan MindScape organisatie adviseurs, de heer Richard Knegt, Holsteinslaan 15, 9752VP HAREN (Gn). Hij kan tevens vragen over de procedure beantwoorden, telefoonnummer 06 21265671.

U kunt reageren tot 1 januari 2018. De sollicitatie gesprekken zullen worden gehouden op  8 en 12 januari 2018. Tweede ronde gesprekken zullen op 15 januari gehouden worden. Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

   Terug naar de overzichtpagina

Op 7 november 2018 organiseert de Protestantse Gemeente Burgum (in het kader van ‘Denkdag voor gewas en arbeid’) de themabijeenkomst:...

Nieuw beheerbudget voor ‘natte natuur’ in de Noardlike Fryske Wâlden

Er is 50.000 euro beschikbaar voor het verbeteren van de waterkwaliteit in de Noardlike Fryske Wâlden. (Aspirant-)leden van de vereniging...

Project voor herstel van landschapselementen in de NFW

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) start samen met andere Friese agrarische collectieven en Landschapsbeheer Friesland (LBF) een landschapsherstelproject. Landeigenaren...

Op ontdekkingstocht in de Noardlike Fryske Wâlden

Kinderen van tien scholen in het gebied van de Noardlike Fryske Wâlden zijn op excursie geweest bij boeren met hart...

Boeren vragen hulp om landschap mooi te houden

Een stofzuigende boer in een weiland, een boer met een plumeau door een elzensingel en een boer die een eik...

Werkbezoek gemeente Deventer

Op 13 september heeft een ambtelijke delegatie van de gemeente Deventer een werkbezoek gebracht aan Noord Oost Friesland. Hoofdthema van...

Brede interesse voor landschapsexcursies

De veldexcursies over biodiversiteit in het coulisselandschap, georganiseerd door de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, trekt veel belangstellenden. Dat bleek de...

Melding in verband met droogte aan bureau NFW doen

NFW heeft van Boerennatuur het volgende bericht ontvangen. Het kan zijn dat u door de huidige extreme weersomstandigheden niet aan...

Brommels: Open dag bij 2 agrarische bedrijven

Op 25 augustus vindt het jaarlijks Brommelsfestijn! weer plaats. Ook dit jaar zijn er agrarische bedrijven in de Noardlike Fryske...

Melden uitrijden ruige mest in vakantieperiode bureau NFW

Heeft u één of meerdere percelen waarop u het pakket Ruige Mest heeft afgesloten, dan geldt voor u het volgende:...

Rabobank ledendag door werkgebied Noardlike Fryske Wâlden

Op zaterdag 14 juli organiseerde de Rabobank een geslaagde dag voor haar leden in het werkgebied van onze vereniging....

Interactief met website Mijnboerennatuur

Vanaf nu is er een nieuwe applicatie beschikbaar voor u: www.mijnboerennatuur.nl. Beheerders van de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden mogen deze...

Bijeenkomst gezonde bodem, gezond eten, gezonde mensen

Maandag 9 juli heeft de avondbijeenkomst “Gezonde bodem, Gezond eten, Gezonde mensen” plaatsgevonden. Tijdens de bijeenkomst heeft Dhr. Stapper aangegeven...

Schouwcommissie doet cursus ‘Soorten herkennen’

Op dinsdagavond 3 juli hebben de leden van de schouwcommissie bij elkaar gezeten voor een cursus ‘Soorten herkennen’. Het gaat...

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden steunt Swaddekuier

Zaterdag 7 juli is de elfde editie van de Swaddekuier. De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) werkt samen met de...

Bijeenkomst Gezonde bodem, gezond eten, gezonde mensen met Maarten Stapper

Uitnodiging 9 juli 2018

Attentie! Begin juli komt Maarten Stapper naar Nederland! Maarten Stapper is een Nederlandse adviseur in...

Feestelijke opening project WOODLandart in Smallingerland

Zaterdag 23 juni is het project WOODLandart in Smallingerland feestelijk geopend. Alle deelnemers van het project gingen met een bus...

Vier Boer & Breakfast geopend in de Noardlike Fryske Wâlden

‘Bijzonder, gastvrij genieten bij de boer!’ dat is het uitgangspunt voor het nieuwe concept ‘Boer & Breakfast’. Een initiatief van...

Excursies NFW tijdens de Nationale Vogelweek

In de Nationale Vogelweek van Vogelbescherming Nederland heeft Vereniging Noardlike Fryske Wâlden 2 excursies georganiseerd. De belangstelling was uitstekend...

Steun voor weidevogelinitiatieven in Noardlike Fryske Wâlden

Kansrijke weidevogelinitiatieven in Noordoost-Fryslân die geen provinciale vergoeding krijgen, komen in aanmerking voor steun van de agrarische natuurvereniging Noardlike Fryske...