Vereniging NFW zoekt een Algemeen Secretaris/directeur

Geplaatst op dinsdag 05 december 2017

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een vereniging met bijna 800 leden in vijf gemeenten in Noordoost Friesland. De NFW streeft naar een gebiedsgerichte vitale landbouw die vervlochten is met het cultuurhistorische landschap met bijbehorende natuurwaarden. De vereniging NFW zet zich in het kader van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) onder andere in voor 3600 kilometer landschapselementen, 321 pingo’s en dobben en rond de 3000 hectare weidevogelbeheer.

Een professioneel bureau (10 medewerkers) in Buitenpost voert alle administratieve handelingen uit voor de leden. Samen met externe projectleiders ontwikkelt de NFW diverse projecten voor de leden en omgeving. De vereniging is er trots op dat zij een vooraanstaande positie inneemt in het veld van de agrarische natuurbeschermingsorganisaties. Door jarenlange ervaring is de NFW een veldlaboratorium geworden voor universiteiten. Daarom krijgt de vereniging ook opdrachten van het Rijk. Naast de core business voor het agrarisch natuurbeheer voert de NFW projecten uit in het kader van bijvoorbeeld de energietransitie, de vergroening (GLB) en is de NFW gestart met het opzetten van een Fjildlab waarin de vereniging samenwerkt met gerenommeerde onderzoeksbureaus.

De Vereniging  Noardlike Fryske Wâlden zoekt een Algemeen Secretaris/directeur  (0,8 fte, 32 uur/week)  

Als Algemeen Secretaris/directeur (AS) onderhoudt u veel essentiële contacten die voor een belangrijk deel extern gericht zijn. Actuele kennis van de agrarische sector en het agrarische natuurbeheer vormt de basis van de functie. De AS heeft een goed inzicht in en overzicht over de sturende processen. Een groot netwerk wordt steeds belangrijker om een stem te hebben binnen de politieke wereld waar de vereniging NFW opereert. Door de vele interne en externe contacten is de AS naast de voorzitter, een van de belangrijkste ambassadeurs van de vereniging. Er wordt dan ook verwacht dat hij/zij zich als zodanig opstelt en waardevolle verbindingen legt. De AS dient mee te denken over de toekomst van de vereniging en stimuleert daarbij het bestuur en de medewerkers. De AS geeft leiding aan het bureau en bij projecten leiding aan (externe) projectleiders. De AS is in staat visie om te zetten in beleid en beleid in acties.

U heeft ervaring in een vergelijkbare positie. U heeft affiniteit met het gebied en haar leden. U kunt de Fryske taal tenminste goed verstaan. U heeft gedegen kennis van, en inzicht in, de (onderlinge) wisselwerking van de verschillende overheden zowel bestuurlijk als ambtelijk en van de andere maatschappelijke organisaties en doelgroepen op het werkterrein van de vereniging NFW. Ook heeft u kennis van de ontwikkelingen in de natuurbescherming en de landbouw in de provincie, op landelijk en Europees niveau en algemene kennis op naastgelegen beleidsterreinen, dan wel de bereidheid deze te ontwikkelen. In het kader van de internationale contacten die de NFW heeft, beheerst U de Engelse taal in woord en geschrift. Uw ambitie is zich in te zetten voor de belangen van de agrarische “mienskip” in de Noardlike Fryske Wâlden.

Wij bieden een veelzijdige, verantwoordelijke en uitdagende baan, een bij de zwaarte van de functie passende beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden aan.

Voor meer informatie over de inhoud van de vacature kunt u contact op nemen met de voorzitter van de NFW de heer Albert van der Ploeg,  telefoonnummer 06 23837252. Of zie op www.noardlikefryskewalden.nl

Om te solliciteren reageert u met een brief gericht aan MindScape organisatie adviseurs, de heer Richard Knegt, Holsteinslaan 15, 9752VP HAREN (Gn). Hij kan tevens vragen over de procedure beantwoorden, telefoonnummer 06 21265671.

U kunt reageren tot 1 januari 2018. De sollicitatie gesprekken zullen worden gehouden op  8 en 12 januari 2018. Tweede ronde gesprekken zullen op 15 januari gehouden worden. Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

   Terug naar de overzichtpagina

Eerste exemplaar wandelgids Streekpad Noardlike Fryske Wâlden uitgereikt

Woensdag 14 februari is in het Provinciehuis in Leeuwarden de eerste wandelgids van het Streekpad Noardlike Fryske Wâlden uitgereikt. Uit...

Joke Breembroek nieuwe secretaris Noardlike Fryske Wâlden

Joke Breembroek (58) uit Oudega is benoemd tot algemeen secretaris van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW). Breembroek werkt nu...

Bijeenkomst beheerders droge dooradering

Op woensdag 31 januari 2018 organiseert de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden een bijeenkomst voor haar beheerders die beheer uitvoeren in...

Douwe Hooglandprijs voor zorg- en leerboerderij Hamster Mieden

Zorg- en leerboerderij Hamster Mieden heeft de Douwe Hooglandprijs 2017 gewonnen. Vrijdagmiddag 22 december is de prijs van de vereniging...

Noardlike Fryske Wâlden zwaait Ingrid van Huizen uit

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is op zoek naar een nieuwe algemeen secretaris. Ingrid van Huizen uit Kootstertille, die...

Eerste overnachting Boer & Breakfast uitgereikt

Bezoekers aan Leeuwarden-Fryslân 2018 kunnen kiezen voor een bijzondere overnachting in Noordoost-Fryslân. Samenwerkende partijen komen op initiatief van de vereniging...

Symposium ‘Landschap van betekenis’ in Burgum

Op donderdag 23 november organiseert de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) samen met de Stichting Heg & Landschap (H&L) het...

Bureau NFW is verhuisd!

Vanaf dinsdag 24 oktober is bureau Noardlike Fryske Wâlden gevestigd in het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân. Voor vergaderingen, bijeenkomsten...

OBS ’t Holdersnest wint felbegeerde Wâldpykbokaal

Vrijdagmiddag 20 oktober werd in de Brede School de Wiken in Drachten door maar liefst 120 basisschoolleerlingen uit Achtkarspelen, Dantumadiel,...

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden verhuist naar Buitenpost

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden verhuist eind oktober van Burgum naar Buitenpost. De agrarische natuurvereniging zal vanaf 1 november 2017...

Symposium ‘Landschappen van betekenis’

Donderdag 23 november wordt in de Pleats in Burgum het symposium 'Landschappen van betekenis, boer blijven in kleinschalig cultuurlandschap' georganiseerd...

Foto’s Trije Doarpen Rintocht

Tijdens de eerste editie van de Trije Doarpen Rintocht in Kollumerzwaag heeft de vereniging Noardlike Fryske Wâlden foto's gemaakt van...

Maatwerkpakket Ecologisch Slootschonen met Kruidenrijke rand

Eerder hebben wij u geïnformeerd over de mogelijkheden voor het aanvragen van nieuw beheer in leefgebied ‘Natte Dooradering’. Op 13-9-2017...

Duizend kinderen aan de slag met landschapsonderhoud

Ongeveer duizend leerlingen van ruim 40 basisscholen in Noordoost-Fryslân gaan de komende weken het boerenland in om elzensingels en houtwallen...

Nieuw budget voor weidevogels en nat beheer in Noardlike Fryske Wâlden

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) wil grondeigenaren en -gebruikers de komende weken informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen het agrarisch...

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden kijkt terug op geslaagd Bramenfestijn

Op zaterdag 26 augustus openden vijf leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden de deuren van hun bedrijven voor de...

Vijf boerenbedrijven organiseren activiteiten tijdens Brommels!

Op zaterdag 26 augustus openen vijf leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden de deuren van hun bedrijven voor bezoekers...

Noardlike Fryske Wâlden steunt Swaddekuier

Zaterdag 1 juli is de tiende editie van de Swaddekuier. De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) werkt samen met de...

Albert van der Ploeg benoemd tot voorzitter Noardlike Fryske Wâlden

Albert van der Ploeg (58) uit Readtsjerk is benoemd tot nieuwe voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW). De...

Boeren Noardlike Fryske Wâlden geïnteresseerd in nat beheer

Hoe kun je op een goede manier sloten, pingo’s en natuurvriendelijke oevers onderhouden op het boerenland zodat ook de natuur...