Te weinig voedsel voor weidevogels: Proef met zomerplasdras

Geplaatst op dinsdag 02 juni 2020

Er is door de droogte te weinig voedsel in het veld waardoor de weidevogels en hun kuikens het zwaar hebben. Om de vogels te helpen, leggen leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden voor het eerst een zomerplasdras aan (onderwater zetten van land) in Oentsjerk. Vrijwilligers van de vereniging gaan het aantal vogels en de verschillen in aantallen in de plasdras op agrarische grond en op niet-agrarische grond meten. Hierdoor krijgt de vereniging een beter beeld van wat de meerwaarde van zomerplasdras is, hoe die zo optimaal mogelijk ingezet kan worden en waar de weidevogelbeheerders tegenaan lopen.

Uit onderzoek* van o.a. Egbert van der Velde van Rijkuniversiteit Groningen blijkt dat van de gruttokuikens die vliegvlug worden maar een klein percentage terugkeren. Naast predatie wordt ondervoeding als een van de oorzaken gezien. Wormen en emelten (larven van de langpootmug) zitten met de droogte dieper in de bodem. Met het creëren van een plasdras, komen die naar boven waardoor er meer voer is voor de weidevogels.

Binnen het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) worden plasdrasgebieden in de periode tot 15 februari tot 15 juni onder water gezet. Het is voor het eerst in het werkgebied van de vereniging dat er een zomerplasdras wordt ingericht. Dit houdt in dat er pas na het maaien van de eerste snede een plasdras op komt te staan. Deze proef wordt vanuit de provincie gefinancierd.

*Gruttomonitor 2012 – 2019 van de Rijksuniversiteit Groningen

Foto: Marcel van Kammen.
Op de foto staan Henk Oud (links), vrijwilliger vereniging NFW / coördinator weidevogelbeheer en boer Meindertsma.

Lees ook het artikel in de Leeuwarder Courant van zaterdag 30 mei 2020 Proef met zomerplasdras voor hongerende weidevogelkuikens

Of luister naar het interview op Omrop Fryslân met Henk Oud, vrijwilliger NFW en Jan Eel Meindertsma 

   Naar nieuwsoverzicht