Takomst foar in unyk lânskip.

Geplaatst op dinsdag 27 september 2022

Het is 30 jaar geleden dat door de ammoniak wetgeving en de gevolgen daarvan de eerste Agrarische Natuur Verenigingen (VEL en VANLA) zijn opgestaan. De zure regen was schadelijk voor onze houtwallen en elzensingels, terwijl ze er prachtig voor stonden en de boeren trots waren op hun landschap. Datzelfde landschap dreigde door de wetgeving een bedreiging te worden. In de jaren daarna werden in het gebied van de Noardlike Fryske Wâlden nog 4 agrarische natuur verenigingen opgericht (IKG, VALD , Wâld en Finnen en Smelne’s Singellân) door boeren die de bedreigingen door het landschap samen wilden omzetten in een kans voor het landschap.

Mei de Mienskip en grutsk op ús lânsdouwe (streek). Troch tûk en kreas te buorkjen en sels de leije te hawwen (zelfsturing), kinne en dogge wy it better mei wissichheid en stadichoan foarút. Net allinnich, mar meiïnoar foar ús takomst mei wille en nocht.

Met als fundament bovenstaande kernwaarden is 10 jaar later, in 2002, door de 6 samenwerkende agrarische natuurverenigingen de koepelorganisatie ‘ Vereniging Noardlike Fryske Wâlden’ opgericht. Dit om zo de energie en krachten voor het landschap te bundelen en de eigen wijze van bedrijfsvoering vast te leggen en uit te dragen. In 2004 is de status Nationaal Landschap aan de Noardlike Fryske Wâlden toegekend als resultaat van de inspanningen voor het landschap. Waar in andere gebieden deze status als bedreigend werd afgewezen, werd deze in de NFW aangegrepen om de kansen te verzilveren.

Nu, 20 jaar later, staat het landschap er schitterend bij en is de biodiversiteit beter dan in gebieden waar het landschap niet zo onderhouden wordt. Tijdens ons jubileum op vrijdag 30 september zullen we daar ook uitgebreid aandacht aan besteden. Ook nu weer komen bedreigende wetten op ons af met betrekkening tot stikstof, klimaat en water. Ook nu weer kunnen we als jong volwassen vereniging deze bedreigingen omzetten in kansen. Alleen door goed gebruik en beheer van de bodem kunnen we de kringlopen sluiten. In de bodem en onze landschapselementen slaan we CO2 op en leggen we N vast. Onze landschapselementen zijn koelvinnen voor de steeds vaker voorkomende tropische dagen en geven dier en mens schaduw. We kunnen water vasthouden en zuiveren.

Alle bovenstaande diensten zullen we bundelen in een aanbod aan de samenleving, want alleen voor niets gaat de zon op. Ook zonne-energie kunnen we bundelen, gebruiken en aanbieden aan de Mienskip. Energie uit hout, met wind en door zonnepanelen op de daken. Samengebracht in een gebiedsofferte voor de Mienskip. Zo zien wij een prachtige “takomst foar in unyk lânskip” en kan de NFW minimaal 20 jaar vooruit.

Albert van der Ploeg
Voorzitter vereniging Noardlike Fryske Wâlden

   Naar nieuwsoverzicht