Nieuw budget voor weidevogels en nat beheer in Noardlike Fryske Wâlden

Geplaatst op woensdag 30 augustus 2017

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) wil grondeigenaren en -gebruikers de komende weken informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB). De NFW ontvangt voor 2018 tot en met 2021 nieuw budget van de provincie Fryslân. Het geld is beschikbaar voor de leefgebieden open grasland, het weidevogelbeheer, en natte dooradering, sloten en randen geschikt maken voor onder andere libellen, vlinders en amfibieën. NFW heeft een inventarisatie uitgevoerd om te kijken waar specifieke soorten voorkomen. Op basis van de resultaten is het leefgebied natte dooradering veel groter geworden. Dit betekent dat er meer mogelijkheden zijn om deel te kunnen nemen aan het agrarisch natuurbeheer.

Op de website van de vereniging NFW staat onder ledeninfo, agrarisch natuurbeheer, welke beheerpakketten en tarieven er gelden. Hier zijn ook de leefgebieden op perceelniveau weergegeven. In september zijn er verschillende avondbijeenkomsten gepland waar de NFW nadere informatie verstrekt over de beheerpakketten. Het aanvragen en intekenen van het beheer wordt ook in september gedaan.

Agrarische grondbezitters die interesse hebben voor beheerpakketten op hun percelen in het leefgebied open grasland of natte dooradering, kunnen vrijblijvend contact opnemen met het bureau NFW via info@noardlikefryskewalden.nl of 0511-548596.

   Terug naar de overzichtpagina

Maatwerkpakket Ecologisch Slootschonen met Kruidenrijke rand

Eerder hebben wij u geïnformeerd over de mogelijkheden voor het aanvragen van nieuw beheer in leefgebied ‘Natte Dooradering’. Op 13-9-2017...

Duizend kinderen aan de slag met landschapsonderhoud

Ongeveer duizend leerlingen van ruim 40 basisscholen in Noordoost-Fryslân gaan de komende weken het boerenland in om elzensingels en houtwallen...

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden kijkt terug op geslaagd Bramenfestijn

Op zaterdag 26 augustus openden vijf leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden de deuren van hun bedrijven voor de...

Vijf boerenbedrijven organiseren activiteiten tijdens Brommels!

Op zaterdag 26 augustus openen vijf leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden de deuren van hun bedrijven voor bezoekers...

Noardlike Fryske Wâlden steunt Swaddekuier

Zaterdag 1 juli is de tiende editie van de Swaddekuier. De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) werkt samen met de...

Albert van der Ploeg benoemd tot voorzitter Noardlike Fryske Wâlden

Albert van der Ploeg (58) uit Readtsjerk is benoemd tot nieuwe voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW). De...

Boeren Noardlike Fryske Wâlden geïnteresseerd in nat beheer

Boeren Noardlike Fryske Wâlden geïnteresseerd in nat beheer  Hoe kun je op een goede manier sloten, pingo’s en natuurvriendelijke...

Extra budget Noardlike Fryske Wâlden voor weidevogelbeheer

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) stelt extra budget beschikbaar voor weidevogelbeheer in haar werkgebied in Noordoost-Fryslân. Het geld wordt...

Velddag voor (nieuwe) beheerders in de Natte Dooradering op 1 juni 2017

Op donderdag 1 juni wordt er van 10:30 tot 12:00 een velddag georganiseerd te Bûtendiken 8 in Smalle Ee. Graag nodigen wij...

Brommels! Bramenboek: Bij de bramen langs

Brommels stelt een boek samen met als titel “Bij de bramen langs”. Heeft u interesse in het prachtige boek dan...

Enquête onderzoek naar Europese regelgeving

Darcy Frietema is stagiaire bij provincie Fryslân en doet voor haar afstudeerstage bij provincie Fryslân onderzoek naar welke Europese...

Albert van der Ploeg beoogd voorzitter Noardlike Fryske Wâlden

Het bestuur van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) draagt Albert van der Ploeg (58) uit Readtsjerk voor als nieuwe...

Enquête over natuurinclusieve landbouw in Noordoost-Fryslân

Biedt natuurinclusieve landbouw boerenbedrijven in Noordoost-Fryslân een beter bestaansrecht? Dat wil de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) van de boeren...

Uitbetaling voorschot uitgevoerde ANLb beheer jaar 2016

Alle beheerders die ANLb beheer hebben uitgevoerd in 2016 ontvangen van Vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) nog voor Pasen een...

Besdragers in coulisselandschap voor meer biodiversiteit

Besdragende struiken en bomen in het coulisselandschap zorgen voor meer biodiversiteit. Reden voor de agrarische natuurvereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW)...

Jeugd Twijzel timmert nestkastjes voor gekraagde roodstaart

De gekraagde roodstaart krijgt meer ruimte om te broeden in de omgeving van Twijzel. Leerlingen van CBS De Oanrin uit...

Nieuwsbrief NFW maart 2017

De nieuwste nieuwsbrief van de Noardlike Fryske Wâlden is verschenen: Nieuwsbrief NFW maart 2017 

Vacature Marketing en Communicatiemedewerker

AB Vakwerk is voor de vereniging Noardlike Fryske Wâlden op zoek naar een enthousiaste en representatieve Marketing & Communicatiemedewerker. Een...

NFW zoekt nieuwe voorzitter

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) zoekt een nieuwe voorzitter. De voorzitter van het verenigingsbestuur moet een breed netwerk hebben,...

Informatie en ondersteuning invullen Gecombineerde Opgave 2017

In de periode van 1 maart tot en met 15 mei moet de Gecombineerde Opgave (GDI) worden ingediend bij de...