Joke Breembroek nieuwe secretaris Noardlike Fryske Wâlden

Geplaatst op woensdag 31 januari 2018

Joke Breembroek (58) uit Oudega is benoemd tot algemeen secretaris van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW). Breembroek werkt nu nog bij de gemeente Tytsjerksteradiel en heeft met haar zoon een melkveebedrijf. Ze neemt op 1 maart de taken over van Ingrid van Huizen, die voor LTO Nederland aan de slag gaat als portefeuillehouder ‘Natuur en landschapsontwikkeling’.

Breembroek heeft binnen de gemeente functies vervuld op het gebied van afval (scheiding en inzameling), communicatie en natuur- en milieueducatie. Samen met de praktijkervaring op de boerderij komt de opgedane kennis goed samen in haar nieuwe baan als algemeen secretaris bij de agrarische natuurvereniging. “Een fantastische functie. Waar ik altijd mee bezig ben geweest en nog mee bezig ben, kan ik nu toepassen bij de Noardlike Fryske Wâlden”, zegt ze.

Melkveebedrijf
Na het zeer plotseling overlijden van haar man Ate Oosterhof, heeft ze samen met haar zoon Anton en een bedrijfsverzorger van AB het melkveebedrijf voortgezet. “Op dit moment melken we 200 koeien. Ons bedrijf ligt aan de rand van het werkgebied van de Noardlike Fryske Wâlden, op de Hegewarren bij Oudega, in het veenweidegebied. Binnenkort neemt mijn zoon de dagelijkse leiding van het melkveebedrijf op zich en doe ik hierin een stap terug.”

Agrarische belangen
Zo krijgt ze ruimte om zich samen met het bestuur van de NFW en de bureaumedewerkers in te zetten voor de leden van de vereniging. “Waarbij de inzet voor het bijzondere en gevarieerde landschap naar mijn mening altijd gecombineerd moet worden met onze agrarische belangen. En niet alleen het landschap, ook nieuwe zaken als CO2-neutraal boeren, de energietransitie en het behouden of liever nog het vergroten van de biodiversiteit zijn belangrijke thema’s op de agenda. De komende tijd hoop ik veel leden te ontmoeten en inhoudelijk over bovenstaande zaken van gedachten te wisselen.”

Succes
NFW-voorzitter Albert van der Ploeg is blij met de komst van Joke Breembroek. “Sy ken it gebiet en it boerebedriuw goed en hat hjir in breed netwurk. Sy giet útdagings net út de wei en stiet dêr foar. Joke past goed yn ús team”, aldus Van der Ploeg over de nieuwe algemeen secretaris. “Wy winskje har in soad súkses.”

   Terug naar de overzichtpagina

Op ontdekkingstocht in de Noardlike Fryske Wâlden

Kinderen van tien scholen in het gebied van de Noardlike Fryske Wâlden zijn op excursie geweest bij boeren met hart...

Boeren vragen hulp om landschap mooi te houden

Een stofzuigende boer in een weiland, een boer met een plumeau door een elzensingel en een boer die een eik...

Werkbezoek gemeente Deventer

Op 13 september heeft een ambtelijke delegatie van de gemeente Deventer een werkbezoek gebracht aan Noord Oost Friesland. Hoofdthema van...

Brede interesse voor landschapsexcursies

De veldexcursies over biodiversiteit in het coulisselandschap, georganiseerd door de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, trekt veel belangstellenden. Dat bleek de...

Melding in verband met droogte aan bureau NFW doen

NFW heeft van Boerennatuur het volgende bericht ontvangen. Het kan zijn dat u door de huidige extreme weersomstandigheden niet aan...

Brommels: Open dag bij 2 agrarische bedrijven

Op 25 augustus vindt het jaarlijks Brommelsfestijn! weer plaats. Ook dit jaar zijn er agrarische bedrijven in de Noardlike Fryske...

Melden uitrijden ruige mest in vakantieperiode bureau NFW

Heeft u één of meerdere percelen waarop u het pakket Ruige Mest heeft afgesloten, dan geldt voor u het volgende:...

Rabobank ledendag door werkgebied Noardlike Fryske Wâlden

Op zaterdag 14 juli organiseerde de Rabobank een geslaagde dag voor haar leden in het werkgebied van onze vereniging....

Interactief met website Mijnboerennatuur

Vanaf nu is er een nieuwe applicatie beschikbaar voor u: www.mijnboerennatuur.nl. Beheerders van de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden mogen deze...

Bijeenkomst gezonde bodem, gezond eten, gezonde mensen

Maandag 9 juli heeft de avondbijeenkomst “Gezonde bodem, Gezond eten, Gezonde mensen” plaatsgevonden. Tijdens de bijeenkomst heeft Dhr. Stapper aangegeven...

Schouwcommissie doet cursus ‘Soorten herkennen’

Op dinsdagavond 3 juli hebben de leden van de schouwcommissie bij elkaar gezeten voor een cursus ‘Soorten herkennen’. Het gaat...

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden steunt Swaddekuier

Zaterdag 7 juli is de elfde editie van de Swaddekuier. De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) werkt samen met de...

Bijeenkomst Gezonde bodem, gezond eten, gezonde mensen met Maarten Stapper

Uitnodiging 9 juli 2018

Attentie! Begin juli komt Maarten Stapper naar Nederland! Maarten Stapper is een Nederlandse adviseur in...

Feestelijke opening project WOODLandart in Smallingerland

Zaterdag 23 juni is het project WOODLandart in Smallingerland feestelijk geopend. Alle deelnemers van het project gingen met een bus...

Vier Boer & Breakfast geopend in de Noardlike Fryske Wâlden

‘Bijzonder, gastvrij genieten bij de boer!’ dat is het uitgangspunt voor het nieuwe concept ‘Boer & Breakfast’. Een initiatief van...

Excursies NFW tijdens de Nationale Vogelweek

In de Nationale Vogelweek van Vogelbescherming Nederland heeft Vereniging Noardlike Fryske Wâlden 2 excursies georganiseerd. De belangstelling was uitstekend...

Steun voor weidevogelinitiatieven in Noardlike Fryske Wâlden

Kansrijke weidevogelinitiatieven in Noordoost-Fryslân die geen provinciale vergoeding krijgen, komen in aanmerking voor steun van de agrarische natuurvereniging Noardlike Fryske...

Wandelen in de Noardlike Fryske Wâlden? Denk om de weidevogels!

Vanaf maart 2018 kan Noordoost Friesland genieten van het nieuwe Streekpad Noardlike Fryske Wâlden. Een 165 kilometer lange routestructuur die...

Nieuw Streekpad Noardlike Fryske Wâlden feestelijk geopend

Wandelaars kunnen vanaf nu genieten van een nieuw bewegwijzerd wandelpad door het coulisselandschap van Noordoost-Fryslân. Op donderdag 12 april is...

Broedvogelmonitoring en nestkastonderzoek Gekraagde Roodstaart

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een agrarische natuur- en landschapsvereniging met bijna 800 leden waarvan een groot deel...