Ingrid, bedankt!

Geplaatst op donderdag 29 maart 2018

Onder grote belangstelling heeft Ingrid van Huizen op dinsdagavond 27 maart feestelijk afscheid genomen als Algemeen Secretaris van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. In de volle zaal van ‘De Pleats’ in Burgum werd Ingrid door leden, relaties en genodigden bedankt voor haar tomeloze inzet voor de vereniging.

Tijdens deze bijzondere avond was er ruimte voor mooie woorden, humor en muziek. Sprekers als Aard Mulders, Senior Advisor bij het ministerie van Economische zaken, Tom de Boer, Manager Grootzakelijk Rabobank en voorzitter van ONOF en oud-bestuurslid Jan Brandsma maakten de avond bijzonder met ieder een eigen thema. Zo sprak Aard Mulders over de toekomst van het GLB, maar ook over de rol van Ingrid in het systeemdenken van Europa. Tom de Boer benadrukte de bijzondere inzet van Ingrid op het terrein van samenwerking in de regio en opzet van het Fjildlab, en Jan Brandsma  belichtte o.a. de belangen van het deelnemen aan het ANLb en de verantwoordelijkheid van de samenleving voor een eerlijke vergoeding voor geleverde groene en blauwe diensten.

Iris Kroes
Afdelingsbesturen, bureau en leden namen afscheid door middel van persoonlijke video’s, waarin zij elk hun eigen verhaal vertelden over Ingrid. Tussen het volle programma door zorgde zangeres Iris Kroes voor de muzikale invulling. Met haar eigen versie van het nummer de Wâldsang bracht ze de hele zaal in beweging.

Ingrid, bedankt!
Voorzitter Albert van der Ploeg sloot de avond af met een dankwoord aan Ingrid: ,,Do bist fuort, mar wy binne dy noch net kwyt’’. Vanaf het Hooihuis in Kootstertille zal Ingrid op de achtergrond blijven meekijken naar “haar” club de NFW en in het kader van haar nieuwe functie als portefeuillehouder Natuur- en Landschapsontwikkeling bij LTO Nederland is de verbinding met de regio van groot belang om kennis en inzichten met elkaar uit te wisselen.

   Terug naar de overzichtpagina

Boeren helpen weidevogels met plasdras

Om weidevogels zoals grutto’s, kieviten, scholeksters, tureluurs en watervogels meer voedsel te geven en ervoor te zorgen dat ze rustig...

Nominatie Streekpad NFW Wandelroute 2019

We zijn verheugd u te kunnen meedelen dat het Streekpad van de NFW is genomineerd voor Wandelroute van het...

Douwe Hooglandprijs voor ‘Om de dobben’ in Burgum

Natuurplan 'Om de dobben' van de familie Pietersma uit Burgum heeft de Douwe Hooglandprijs 2018 gewonnen. De aanmoedigingsprijs van de...

Opwaardering drijfmest door toegevoegde middelen mestkelder

In oktober 2018 is er een start gemaakt met een praktijkproef m.b.t. toevoegmiddelen in mestkelders. De proef is bedoeld om...

Iris Kroes nieuwe ambassadrice Noardlike Fryske Wâlden

Zangeres en harpiste Iris Kroes is de nieuwe ambassadrice van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW). De bekende inwoonster van...

Op 7 november 2018 organiseert de Protestantse Gemeente Burgum (in het kader van ‘Denkdag voor gewas en arbeid’) de themabijeenkomst:...

Nieuw beheerbudget voor ‘natte natuur’ in de Noardlike Fryske Wâlden

Er is 50.000 euro beschikbaar voor het verbeteren van de waterkwaliteit in de Noardlike Fryske Wâlden. (Aspirant-)leden van de vereniging...

Project voor herstel van landschapselementen in de NFW

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) start samen met andere Friese agrarische collectieven en Landschapsbeheer Friesland (LBF) een landschapsherstelproject. Landeigenaren...

Op ontdekkingstocht in de Noardlike Fryske Wâlden

Kinderen van tien scholen in het gebied van de Noardlike Fryske Wâlden zijn op excursie geweest bij boeren met hart...

Boeren vragen hulp om landschap mooi te houden

Een stofzuigende boer in een weiland, een boer met een plumeau door een elzensingel en een boer die een eik...

Werkbezoek gemeente Deventer

Op 13 september heeft een ambtelijke delegatie van de gemeente Deventer een werkbezoek gebracht aan Noord Oost Friesland. Hoofdthema van...

Brede interesse voor landschapsexcursies

De veldexcursies over biodiversiteit in het coulisselandschap, georganiseerd door de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, trekt veel belangstellenden. Dat bleek de...

Melding in verband met droogte aan bureau NFW doen

NFW heeft van Boerennatuur het volgende bericht ontvangen. Het kan zijn dat u door de huidige extreme weersomstandigheden niet aan...

Brommels: Open dag bij 2 agrarische bedrijven

Op 25 augustus vindt het jaarlijks Brommelsfestijn! weer plaats. Ook dit jaar zijn er agrarische bedrijven in de Noardlike Fryske...

Melden uitrijden ruige mest in vakantieperiode bureau NFW

Heeft u één of meerdere percelen waarop u het pakket Ruige Mest heeft afgesloten, dan geldt voor u het volgende:...

Rabobank ledendag door werkgebied Noardlike Fryske Wâlden

Op zaterdag 14 juli organiseerde de Rabobank een geslaagde dag voor haar leden in het werkgebied van onze vereniging....

Interactief met website Mijnboerennatuur

Vanaf nu is er een nieuwe applicatie beschikbaar voor u: www.mijnboerennatuur.nl. Beheerders van de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden mogen deze...

Bijeenkomst gezonde bodem, gezond eten, gezonde mensen

Maandag 9 juli heeft de avondbijeenkomst “Gezonde bodem, Gezond eten, Gezonde mensen” plaatsgevonden. Tijdens de bijeenkomst heeft Dhr. Stapper aangegeven...

Schouwcommissie doet cursus ‘Soorten herkennen’

Op dinsdagavond 3 juli hebben de leden van de schouwcommissie bij elkaar gezeten voor een cursus ‘Soorten herkennen’. Het gaat...

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden steunt Swaddekuier

Zaterdag 7 juli is de elfde editie van de Swaddekuier. De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) werkt samen met de...