Gezocht vrijwilligers voor de Argus-telling,

Geplaatst op vrijdag 03 mei 2019

In maart dit jaar is in het Posthuis Theater te Heerenveen de eerste workshop “Insecten in het agrarisch gebied en de Argus-telling” gehouden.

Voor wie er de eerste keer niet bij kon zijn, is dit een nieuwe kans! Er wordt namelijk een herhalingsworkshop georganiseerd op dinsdag 14 mei a.s. die gehouden wordt in:

 het Posthuis (deze keer de Sociëteitszaal) te Heerenveen

inloop:                 19.00 uur,

start:                    19.30 uur en

afsluiting:           21.30 uur.

 Met de resultaten van de tellingen hopen we o.a. de positieve effecten van het toepassen van ANLb pakketten in Friesland vast te kunnen stellen.

 Hiervoor werken we, ELAN, It Lege Midden en NFW samen met De Vlinderstichting en de provincie Friesland.

We beginnen dit jaar met het tellen van de argusvlinder, de groene glazenmaker en krabbescheer: de zogenaamde Argus-telling.

Dit gebeurt met een telmethode waarbij vlinders of libellen een aantal keren per jaar op vaste routes worden geteld.

Krabbescheer wordt slechts één keer per jaar geteld. Het tellen kan door terreineigenaren of boeren zelf, familieleden of geïnteresseerde vrijwilligers gedaan wordenLink voor meer informatie

 

We zoeken dus nog meer enthousiaste mensen die de tellingen willen gaan uitvoeren. Doe u mee? Kom dan op dinsdag 14 mei a.s. vanaf 19.00 – 21.30 uur naar het Posthuis Theater in Heerenveen.

Graag opgeven vóór 10 mei via een mail naar info@noardlikefryskewalden.nl of een telefoontje – tel.nr. 0511-745200 – op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur.

 

   Terug naar de overzichtpagina

Project voor landschapsherstel Noardlike Fryske Wâlden van start

Grondeigenaren in het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) kunnen binnen een landschapsherstelproject elzensingels en houtwallen laten herstellen...

Boeren lassen rustperiode in voor groei aantal weidevogels

Om de groei van het aantal weidevogels zoals grutto’s, kieviten, scholeksters, tureluurs te vergroten, nemen ruim 180 boeren van de...

Jaarverslag 2018

Deze week is het jaarverslag 2018 verschenen. Hierin staat een overzicht van alle activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden....

Ondertekening Bijenpacts

Om samen verrassende lokale oplossingen voor het bijensterfte-probleem te bedenken en uit te voeren heeft voorzitter Albert van der Ploeg...

Start tweede ronde landschapsherstel De Centrale As

Voor het herstel van de landschapselementen langs de Sintrale As (N356) krijgen grondeigenaren de mogelijkheid dat – geheel kosteloos –...

Boeren helpen weidevogels met plasdras

Om weidevogels zoals grutto’s, kieviten, scholeksters, tureluurs en watervogels meer voedsel te geven en ervoor te zorgen dat ze rustig...

Streekpad Noardlike Fryske Wâlden in top 5 Wandelroutes 2019

Het Streekpad Noardlike Fryske Wâlden staat in de top 5 van Wandelroutes van het jaar 2019. Op zaterdag 2 februari...

Douwe Hooglandprijs voor ‘Om de dobben’ in Burgum

Natuurplan 'Om de dobben' van de familie Pietersma uit Burgum heeft de Douwe Hooglandprijs 2018 gewonnen. De aanmoedigingsprijs van de...

Opwaardering drijfmest door toegevoegde middelen mestkelder

In oktober 2018 is er een start gemaakt met een praktijkproef m.b.t. toevoegmiddelen in mestkelders. De proef is bedoeld om...

Iris Kroes nieuwe ambassadrice Noardlike Fryske Wâlden

Zangeres en harpiste Iris Kroes is de nieuwe ambassadrice van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW). De bekende inwoonster van...

Op 7 november 2018 organiseert de Protestantse Gemeente Burgum (in het kader van ‘Denkdag voor gewas en arbeid’) de themabijeenkomst:...

Nieuw beheerbudget voor ‘natte natuur’ in de Noardlike Fryske Wâlden

Er is 50.000 euro beschikbaar voor het verbeteren van de waterkwaliteit in de Noardlike Fryske Wâlden. (Aspirant-)leden van de vereniging...

Project voor herstel van landschapselementen in de NFW

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) start samen met andere Friese agrarische collectieven en Landschapsbeheer Friesland (LBF) een landschapsherstelproject. Landeigenaren...

Op ontdekkingstocht in de Noardlike Fryske Wâlden

Kinderen van tien scholen in het gebied van de Noardlike Fryske Wâlden zijn op excursie geweest bij boeren met hart...

Boeren vragen hulp om landschap mooi te houden

Een stofzuigende boer in een weiland, een boer met een plumeau door een elzensingel en een boer die een eik...

Werkbezoek gemeente Deventer

Op 13 september heeft een ambtelijke delegatie van de gemeente Deventer een werkbezoek gebracht aan Noord Oost Friesland. Hoofdthema van...

Brede interesse voor landschapsexcursies

De veldexcursies over biodiversiteit in het coulisselandschap, georganiseerd door de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, trekt veel belangstellenden. Dat bleek de...

Melding in verband met droogte aan bureau NFW doen

NFW heeft van Boerennatuur het volgende bericht ontvangen. Het kan zijn dat u door de huidige extreme weersomstandigheden niet aan...

Brommels: Open dag bij 2 agrarische bedrijven

Op 25 augustus vindt het jaarlijks Brommelsfestijn! weer plaats. Ook dit jaar zijn er agrarische bedrijven in de Noardlike Fryske...

Melden uitrijden ruige mest in vakantieperiode bureau NFW

Heeft u één of meerdere percelen waarop u het pakket Ruige Mest heeft afgesloten, dan geldt voor u het volgende:...