Eerste overnachting Boer & Breakfast uitgereikt

Geplaatst op dinsdag 21 november 2017

Bezoekers aan Leeuwarden-Fryslân 2018 kunnen kiezen voor een bijzondere overnachting in Noordoost-Fryslân. Samenwerkende partijen komen op initiatief van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) met Boer & Breakfast: verrassende overnachtinglocaties bij de boer. De eerste waardecheque voor Boer & Breakfast is op woensdag 8 november uitgereikt.

De uitreiking van de prijs vond plaats in het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân in Buitenpost, waar ook de NFW een kantoor heeft. Sape van der Wal en Pietsy van der Wal-Wijbenga uit Drachten ontvingen er uit handen van NFW-voorzitter Albert van der Ploeg een waardebon voor een volledig verzorgde overnachting voor twee personen tijdens Boer & Breakfast 2018. Zij hebben deze cheque gewonnen door deelname aan een prijsvraag tijdens het evenement Brommels! afgelopen augustus.

Bijzondere slaapplek
Wie aan een evenement van LF2018 deelneemt en een bijzondere slaapplek zoekt, kan terecht bij een van de NFW-leden. De slaapgasten krijgen een exclusief kijkje in het boerenleven. Ze kunnen dieren voeren, een tractorrijbewijs halen, fietsen en wandelen door het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden en in de avond opwarmen bij het kampvuur. Naast een ‘permanente’ bed & breakfast zet de vereniging NFW in op tijdelijke boerencampings, waar mensen tijdens een evenement kunnen overnachten in tentjes.

De Nije Miensker
Boer & Breakfast is onderdeel van het overkoepelende project ‘De Nije Miensker’. In dit project voor LF2018 komt aan bod hoe de inwoners leven, wonen en werken in het duurzame landschap van de Noardlike Fryske Wâlden. Miensker is een oud Fries woord. Miensker of meenschar was gemeenschappelijk gebruikte grond waar vroeger het vee werd ingeschaard of die gemeenschappelijk werd gehooid. “Wij geven graag nieuwe inhoud aan het woord miensker. Van exclusief agrarisch grondgebied naar publieke ruimte. Een ontwikkeling die wij als uitdaging zien”, aldus NFW-voorzitter Albert van der Ploeg.

Kloof overbruggen
Onderdelen waaraan mensen kunnen deelnemen zijn naast Boer & Breakfast, WOODlandart, BEAMhutten en indien er voldoende financiële middelen zijn de try-out van de LandschapsSymfonie. Met De Nije Miensker willen de initiatiefnemers de kloof tussen boeren en burgers overbruggen. De Nije Miensker is een initiatief van de NFW waarin wordt samengewerkt met de partners, Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek, Stichting Markant Friesland, Staatsbosbeheer, Partycentrum/Cultureel Centrum ‘De Pleats’, Botanische tuin de Kruidhof en Scherjons Klompenmakerij.

   Terug naar de overzichtpagina

Op 7 november 2018 organiseert de Protestantse Gemeente Burgum (in het kader van ‘Denkdag voor gewas en arbeid’) de themabijeenkomst:...

Nieuw beheerbudget voor ‘natte natuur’ in de Noardlike Fryske Wâlden

Er is 50.000 euro beschikbaar voor het verbeteren van de waterkwaliteit in de Noardlike Fryske Wâlden. (Aspirant-)leden van de vereniging...

Project voor herstel van landschapselementen in de NFW

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) start samen met andere Friese agrarische collectieven en Landschapsbeheer Friesland (LBF) een landschapsherstelproject. Landeigenaren...

Op ontdekkingstocht in de Noardlike Fryske Wâlden

Kinderen van tien scholen in het gebied van de Noardlike Fryske Wâlden zijn op excursie geweest bij boeren met hart...

Boeren vragen hulp om landschap mooi te houden

Een stofzuigende boer in een weiland, een boer met een plumeau door een elzensingel en een boer die een eik...

Werkbezoek gemeente Deventer

Op 13 september heeft een ambtelijke delegatie van de gemeente Deventer een werkbezoek gebracht aan Noord Oost Friesland. Hoofdthema van...

Brede interesse voor landschapsexcursies

De veldexcursies over biodiversiteit in het coulisselandschap, georganiseerd door de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, trekt veel belangstellenden. Dat bleek de...

Melding in verband met droogte aan bureau NFW doen

NFW heeft van Boerennatuur het volgende bericht ontvangen. Het kan zijn dat u door de huidige extreme weersomstandigheden niet aan...

Brommels: Open dag bij 2 agrarische bedrijven

Op 25 augustus vindt het jaarlijks Brommelsfestijn! weer plaats. Ook dit jaar zijn er agrarische bedrijven in de Noardlike Fryske...

Melden uitrijden ruige mest in vakantieperiode bureau NFW

Heeft u één of meerdere percelen waarop u het pakket Ruige Mest heeft afgesloten, dan geldt voor u het volgende:...

Rabobank ledendag door werkgebied Noardlike Fryske Wâlden

Op zaterdag 14 juli organiseerde de Rabobank een geslaagde dag voor haar leden in het werkgebied van onze vereniging....

Interactief met website Mijnboerennatuur

Vanaf nu is er een nieuwe applicatie beschikbaar voor u: www.mijnboerennatuur.nl. Beheerders van de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden mogen deze...

Bijeenkomst gezonde bodem, gezond eten, gezonde mensen

Maandag 9 juli heeft de avondbijeenkomst “Gezonde bodem, Gezond eten, Gezonde mensen” plaatsgevonden. Tijdens de bijeenkomst heeft Dhr. Stapper aangegeven...

Schouwcommissie doet cursus ‘Soorten herkennen’

Op dinsdagavond 3 juli hebben de leden van de schouwcommissie bij elkaar gezeten voor een cursus ‘Soorten herkennen’. Het gaat...

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden steunt Swaddekuier

Zaterdag 7 juli is de elfde editie van de Swaddekuier. De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) werkt samen met de...

Bijeenkomst Gezonde bodem, gezond eten, gezonde mensen met Maarten Stapper

Uitnodiging 9 juli 2018

Attentie! Begin juli komt Maarten Stapper naar Nederland! Maarten Stapper is een Nederlandse adviseur in...

Feestelijke opening project WOODLandart in Smallingerland

Zaterdag 23 juni is het project WOODLandart in Smallingerland feestelijk geopend. Alle deelnemers van het project gingen met een bus...

Vier Boer & Breakfast geopend in de Noardlike Fryske Wâlden

‘Bijzonder, gastvrij genieten bij de boer!’ dat is het uitgangspunt voor het nieuwe concept ‘Boer & Breakfast’. Een initiatief van...

Excursies NFW tijdens de Nationale Vogelweek

In de Nationale Vogelweek van Vogelbescherming Nederland heeft Vereniging Noardlike Fryske Wâlden 2 excursies georganiseerd. De belangstelling was uitstekend...

Steun voor weidevogelinitiatieven in Noardlike Fryske Wâlden

Kansrijke weidevogelinitiatieven in Noordoost-Fryslân die geen provinciale vergoeding krijgen, komen in aanmerking voor steun van de agrarische natuurvereniging Noardlike Fryske...