Eerste overnachting Boer & Breakfast uitgereikt

Geplaatst op dinsdag 21 november 2017

Bezoekers aan Leeuwarden-Fryslân 2018 kunnen kiezen voor een bijzondere overnachting in Noordoost-Fryslân. Samenwerkende partijen komen op initiatief van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) met Boer & Breakfast: verrassende overnachtinglocaties bij de boer. De eerste waardecheque voor Boer & Breakfast is op woensdag 8 november uitgereikt.

De uitreiking van de prijs vond plaats in het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân in Buitenpost, waar ook de NFW een kantoor heeft. Sape van der Wal en Pietsy van der Wal-Wijbenga uit Drachten ontvingen er uit handen van NFW-voorzitter Albert van der Ploeg een waardebon voor een volledig verzorgde overnachting voor twee personen tijdens Boer & Breakfast 2018. Zij hebben deze cheque gewonnen door deelname aan een prijsvraag tijdens het evenement Brommels! afgelopen augustus.

Bijzondere slaapplek
Wie aan een evenement van LF2018 deelneemt en een bijzondere slaapplek zoekt, kan terecht bij een van de NFW-leden. De slaapgasten krijgen een exclusief kijkje in het boerenleven. Ze kunnen dieren voeren, een tractorrijbewijs halen, fietsen en wandelen door het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden en in de avond opwarmen bij het kampvuur. Naast een ‘permanente’ bed & breakfast zet de vereniging NFW in op tijdelijke boerencampings, waar mensen tijdens een evenement kunnen overnachten in tentjes.

De Nije Miensker
Boer & Breakfast is onderdeel van het overkoepelende project ‘De Nije Miensker’. In dit project voor LF2018 komt aan bod hoe de inwoners leven, wonen en werken in het duurzame landschap van de Noardlike Fryske Wâlden. Miensker is een oud Fries woord. Miensker of meenschar was gemeenschappelijk gebruikte grond waar vroeger het vee werd ingeschaard of die gemeenschappelijk werd gehooid. “Wij geven graag nieuwe inhoud aan het woord miensker. Van exclusief agrarisch grondgebied naar publieke ruimte. Een ontwikkeling die wij als uitdaging zien”, aldus NFW-voorzitter Albert van der Ploeg.

Kloof overbruggen
Onderdelen waaraan mensen kunnen deelnemen zijn naast Boer & Breakfast, WOODlandart, BEAMhutten en indien er voldoende financiële middelen zijn de try-out van de LandschapsSymfonie. Met De Nije Miensker willen de initiatiefnemers de kloof tussen boeren en burgers overbruggen. De Nije Miensker is een initiatief van de NFW waarin wordt samengewerkt met de partners, Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek, Stichting Markant Friesland, Staatsbosbeheer, Partycentrum/Cultureel Centrum ‘De Pleats’, Botanische tuin de Kruidhof en Scherjons Klompenmakerij.

   Terug naar de overzichtpagina

Steun voor weidevogelinitiatieven in Noardlike Fryske Wâlden

Kansrijke weidevogelinitiatieven in Noordoost-Fryslân die geen provinciale vergoeding krijgen, komen in aanmerking voor steun van de agrarische natuurvereniging Noardlike Fryske...

Wandelen in de Noardlike Fryske Wâlden? Denk om de weidevogels!

Vanaf maart 2018 kan Noordoost Friesland genieten van het nieuwe Streekpad Noardlike Fryske Wâlden. Een 165 kilometer lange routestructuur die...

Nieuw Streekpad Noardlike Fryske Wâlden feestelijk geopend

Wandelaars kunnen vanaf nu genieten van een nieuw bewegwijzerd wandelpad door het coulisselandschap van Noordoost-Fryslân. Op donderdag 12 april is...

Broedvogelmonitoring en nestkastonderzoek Gekraagde Roodstaart

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een agrarische natuur- en landschapsvereniging met bijna 800 leden waarvan een groot deel...

Informatiebijeenkomst weidevogelbeheer

Op dinsdagavond 3 april heeft in Dorpshuis Op’e Jister in Nijega een bijeenkomst voor de weidevogelbeheerders in de Noardlike Fryske...

Start broedvogelmonitoring 2018

De Provincie Fryslân heeft voor 2018 opnieuw geld beschikbaar gesteld voor broedvogelmonitoring binnen het leefgebied droge dooradering. Op verschillende locaties,...

Ingrid, bedankt!

Onder grote belangstelling heeft Ingrid van Huizen op dinsdagavond 27 maart feestelijk afscheid genomen als Algemeen Secretaris van de vereniging...

Hulp gezocht! Voorstelling over de Noardlike Fryske Wâlden

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden is op zoek naar mensen die willen helpen bij een voorstelling over het Nationaal Landschap. Van...

Uitnodiging afscheid Ingrid van Huizen

Werken aan een vitale landbouw die vervlochten is met het cultuurhistorische landschap- en de natuurwaarden, dat is de missie en...

Noordoost Fryslân aan de slag met het veldlaboratorium ‘Fjildlab’

Op initiatief van de regio Noordoost Fryslân wordt er door de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW), Van Hall Larenstein (VHL)...

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden voorstander van grondgebondenheid

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een voorstander van grondgebondenheid. De vereniging vindt het dan ook van belang te...

Informatieavond particulier natuurbeheer

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) wil zich, naast het agrarisch natuurbeheer, inzetten voor collectief particulier natuurbeheer. De NFW organiseert...

Partijen bekrachtigen samenwerking in project ‘Better Wetter’

Op donderdag 22 februari 2018 hebben negen partijen bij Galerie Koopmans in Earnewâld de handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst “Better...

Eerste exemplaar wandelgids Streekpad Noardlike Fryske Wâlden uitgereikt

Woensdag 14 februari is in het Provinciehuis in Leeuwarden de eerste wandelgids van het Streekpad Noardlike Fryske Wâlden uitgereikt. Uit...

Joke Breembroek nieuwe secretaris Noardlike Fryske Wâlden

Joke Breembroek (58) uit Oudega is benoemd tot algemeen secretaris van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW). Breembroek werkt nu...

Bijeenkomst beheerders droge dooradering

Op woensdag 31 januari 2018 organiseert de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden een bijeenkomst voor haar beheerders die beheer uitvoeren in...

Douwe Hooglandprijs voor zorg- en leerboerderij Hamster Mieden

Zorg- en leerboerderij Hamster Mieden heeft de Douwe Hooglandprijs 2017 gewonnen. Vrijdagmiddag 22 december is de prijs van de vereniging...

Vereniging NFW zoekt een Algemeen Secretaris/directeur

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een vereniging met bijna 800 leden in vijf gemeenten in Noordoost Friesland. De...

Noardlike Fryske Wâlden zwaait Ingrid van Huizen uit

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is op zoek naar een nieuwe algemeen secretaris. Ingrid van Huizen uit Kootstertille, die...

Symposium ‘Landschap van betekenis’ in Burgum

Op donderdag 23 november organiseert de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) samen met de Stichting Heg & Landschap (H&L) het...