Aandacht voor exoten bij start kapseizoen

Geplaatst op donderdag 07 oktober 2021

De Amerikaanse vogelkers, de Japanse duizendknoop en de berenklauw zijn soorten die niet thuishoren in de Noardlike Fryske Wâlden. Doordat de zaden makkelijk verspreiden, dreigen er teveel exemplaren te komen waardoor andere soorten, vooral kruiden en struiken, worden verdrongen. Dit gaat ten koste van variatie aan soorten en dus de biodiversiteit. Zo is de ratelpopulier wel inheems, maar omdat de soort heel dominant kan zijn is deze ook niet wenselijk omdat andere soorten verstoord raken en boomwallen dan geheel gevuld raken met ratelpopulieren.

De Japanse duizendknoop kan zelfs rioolbuizen en funderingen vernielen. Nu het kapseizoen weer is begonnen (1 oktober tot 15 maart) adviseert de vereniging Noardlike Fryske Wâlden om de jonge struiken en boompjes vroegtijdig handmatig te verwijderen. Pleksgewijze bestrijding is toegestaan met glyfosaat, zeker tegen ratelpopulier en berenklauw helpt dit na afzetten.

   Naar nieuwsoverzicht