Geplaatst op woensdag 31 oktober 2018

Op 7 november 2018 organiseert de Protestantse Gemeente Burgum (in het kader van ‘Denkdag voor gewas en arbeid’) de themabijeenkomst:
Ondernemers zijn cruciaal voor het realiseren van een duurzame circulaire maatschappij.

Op deze avond geeft prof. dr. Gjalt de Jong een inleiding over de cruciale rol die ondernemers vervullen in de transactie naar een circulaire economie. Prof. dr. Gjalt de Jong (Oentsjerk, 1968) is afgestuurd en gepromoveerd in de economie en bedrijfskunde.

In de afgelopen jaren raakte Gjalt de Jong er van overtuigd dat ondernemers een sleutelrol hebben in de verduurzaming van onze samenleving. Hij heeft vanuit deze overtuiging een grote bijdrage geleverd om dit thema op de agenda van de Rijks Universiteit Groningen te krijgen. Inmiddels is hij hoogleraar ‘Duurzaam ondernemen in een circulaire economie’. Daarnaast is hij initiatiefnemer en sinds 2015 directeur van het ‘Centre for Sustainable Entrepreneurship’ van Campus Fryslân in het voormalig historisch beursgebouw in Leeuwarden (www.rug.nl/cf/cse). Hier werken onderzoekers, bedrijven en beleidsmakers nauw samen aan nieuwe oplossingen voor succesvol ondernemerschap in de circulaire economie.
De Jong heeft ook de nieuwe masteropleiding ‘Sustainable Entrepreneurship’ ontwikkeld, die in september 2018 in Leeuwarden van start is gegaan met de eerste lichting studenten. Een vergelijkbaar MBA programma voor het bedrijfsleven is in de maak.

In zijn inleiding zal Gjalt de Jong ons meenemen in zijn visie op duurzaam ondernemerschap.
Wat verstaat hij daaronder en hoe kan de ondernemer die zijn bedrijf duurzamer wil maken invulling geven aan deze cruciale rol naar een circulaire economie.
Wanneer  :  7 november 2018
Tijd           :  19.30 – 21.30 uur
Plaats       :  de Ikker in Burgum (parkeren is gratis)
Kosten      : de toegang is gratis

U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze themabijeenkomst.

Wij stellen het op prijs als u zich aanmeldt voor deze bijeenkomst via e-mail.

Met vriendelijke groet,

Namens de protestantse gemeente Burgum,

Sietse Vlietstra: SietseVlietstra@gmail.com
Cor Kwakernaak: Cor_Kwakernaak@hotmail.com

   Terug naar de overzichtpagina

Verhaal uit de Noardlike Fryske Wâlden: Een veelbewogen broedseizoen

Sommige leden van onze vereniging werken in het broedseizoen bijna dag en nacht om de ideale omstandigheden te creëren om...

Leden Noardlike Fryske Wâlden zetten tijdens het maaien de wildredder aan

Om tijdens het maaien klein wild zoals hazen en reekalveren te beschermen maken boeren in de Noardlike Fryske Wâlden gebruik...

Biodiversiteit Noardlike Fryske Wâlden thema Swaddekuier

De Swaddekuier, die op zaterdag 6 juli plaatsvindt, staat dit jaar helemaal in teken van de biodiversiteit in de Noordelijke...

Ontdek het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden met de toeristengids

De Noardlike Fryske Wâlden in het noordoosten van Fryslân is een Nationaal Landschap. Het gebied dankt deze titel aan de...

Particulier natuurbeheer nu via collectief stelsel mogelijk

In het gebied Noordoost-Friesland voeren particuliere grondeigenaren het beheer van natuurgronden, volgens het Natuurbeheerplan van de provincie Fryslân, uit. Hiervoor...

LandschapsSymfonie ‘de Proeve’: Het muzikale verhaal over de Noardlike Fryske Wâlden

Het historische coulisselandschap van Nationaal Landschap De Noardlike Fryske Wâlden vormt op zondag 30 juni a.s. het toneel van een...

Project voor landschapsherstel Noardlike Fryske Wâlden van start

Grondeigenaren in het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) kunnen binnen een landschapsherstelproject elzensingels en houtwallen laten herstellen...

Gezocht vrijwilligers voor de Argus-telling,

In maart dit jaar is in het Posthuis Theater te Heerenveen de eerste workshop "Insecten in het agrarisch gebied en...

Boeren lassen rustperiode in voor groei aantal weidevogels

Om de groei van het aantal weidevogels zoals grutto’s, kieviten, scholeksters, tureluurs te vergroten, nemen ruim 180 boeren van de...

Jaarverslag 2018

Deze week is het jaarverslag 2018 verschenen. Hierin staat een overzicht van alle activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden....

Ondertekening Bijenpacts

Om samen verrassende lokale oplossingen voor het bijensterfte-probleem te bedenken en uit te voeren heeft voorzitter Albert van der Ploeg...

Start tweede ronde landschapsherstel De Centrale As

Voor het herstel van de landschapselementen langs de Sintrale As (N356) krijgen grondeigenaren de mogelijkheid dat – geheel kosteloos –...

Boeren helpen weidevogels met plasdras

Om weidevogels zoals grutto’s, kieviten, scholeksters, tureluurs en watervogels meer voedsel te geven en ervoor te zorgen dat ze rustig...

Streekpad Noardlike Fryske Wâlden in top 5 Wandelroutes 2019

Het Streekpad Noardlike Fryske Wâlden staat in de top 5 van Wandelroutes van het jaar 2019. Op zaterdag 2 februari...

Douwe Hooglandprijs voor ‘Om de dobben’ in Burgum

Natuurplan 'Om de dobben' van de familie Pietersma uit Burgum heeft de Douwe Hooglandprijs 2018 gewonnen. De aanmoedigingsprijs van de...

Opwaardering drijfmest door toegevoegde middelen mestkelder

In oktober 2018 is er een start gemaakt met een praktijkproef m.b.t. toevoegmiddelen in mestkelders. De proef is bedoeld om...

Iris Kroes nieuwe ambassadrice Noardlike Fryske Wâlden

Zangeres en harpiste Iris Kroes is de nieuwe ambassadrice van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW). De bekende inwoonster van...

Nieuw beheerbudget voor ‘natte natuur’ in de Noardlike Fryske Wâlden

Er is 50.000 euro beschikbaar voor het verbeteren van de waterkwaliteit in de Noardlike Fryske Wâlden. (Aspirant-)leden van de vereniging...

Project voor herstel van landschapselementen in de NFW

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) start samen met andere Friese agrarische collectieven en Landschapsbeheer Friesland (LBF) een landschapsherstelproject. Landeigenaren...

Op ontdekkingstocht in de Noardlike Fryske Wâlden

Kinderen van tien scholen in het gebied van de Noardlike Fryske Wâlden zijn op excursie geweest bij boeren met hart...