Geplaatst op woensdag 31 oktober 2018

Op 7 november 2018 organiseert de Protestantse Gemeente Burgum (in het kader van ‘Denkdag voor gewas en arbeid’) de themabijeenkomst:
Ondernemers zijn cruciaal voor het realiseren van een duurzame circulaire maatschappij.

Op deze avond geeft prof. dr. Gjalt de Jong een inleiding over de cruciale rol die ondernemers vervullen in de transactie naar een circulaire economie. Prof. dr. Gjalt de Jong (Oentsjerk, 1968) is afgestuurd en gepromoveerd in de economie en bedrijfskunde.

In de afgelopen jaren raakte Gjalt de Jong er van overtuigd dat ondernemers een sleutelrol hebben in de verduurzaming van onze samenleving. Hij heeft vanuit deze overtuiging een grote bijdrage geleverd om dit thema op de agenda van de Rijks Universiteit Groningen te krijgen. Inmiddels is hij hoogleraar ‘Duurzaam ondernemen in een circulaire economie’. Daarnaast is hij initiatiefnemer en sinds 2015 directeur van het ‘Centre for Sustainable Entrepreneurship’ van Campus Fryslân in het voormalig historisch beursgebouw in Leeuwarden (www.rug.nl/cf/cse). Hier werken onderzoekers, bedrijven en beleidsmakers nauw samen aan nieuwe oplossingen voor succesvol ondernemerschap in de circulaire economie.
De Jong heeft ook de nieuwe masteropleiding ‘Sustainable Entrepreneurship’ ontwikkeld, die in september 2018 in Leeuwarden van start is gegaan met de eerste lichting studenten. Een vergelijkbaar MBA programma voor het bedrijfsleven is in de maak.

In zijn inleiding zal Gjalt de Jong ons meenemen in zijn visie op duurzaam ondernemerschap.
Wat verstaat hij daaronder en hoe kan de ondernemer die zijn bedrijf duurzamer wil maken invulling geven aan deze cruciale rol naar een circulaire economie.
Wanneer  :  7 november 2018
Tijd           :  19.30 – 21.30 uur
Plaats       :  de Ikker in Burgum (parkeren is gratis)
Kosten      : de toegang is gratis

U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze themabijeenkomst.

Wij stellen het op prijs als u zich aanmeldt voor deze bijeenkomst via e-mail.

Met vriendelijke groet,

Namens de protestantse gemeente Burgum,

Sietse Vlietstra: SietseVlietstra@gmail.com
Cor Kwakernaak: Cor_Kwakernaak@hotmail.com

   Terug naar de overzichtpagina

Boeren helpen weidevogels met plasdras

Om weidevogels zoals grutto’s, kieviten, scholeksters, tureluurs en watervogels meer voedsel te geven en ervoor te zorgen dat ze rustig...

Nominatie Streekpad NFW Wandelroute 2019

We zijn verheugd u te kunnen meedelen dat het Streekpad van de NFW is genomineerd voor Wandelroute van het...

Douwe Hooglandprijs voor ‘Om de dobben’ in Burgum

Natuurplan 'Om de dobben' van de familie Pietersma uit Burgum heeft de Douwe Hooglandprijs 2018 gewonnen. De aanmoedigingsprijs van de...

Opwaardering drijfmest door toegevoegde middelen mestkelder

In oktober 2018 is er een start gemaakt met een praktijkproef m.b.t. toevoegmiddelen in mestkelders. De proef is bedoeld om...

Iris Kroes nieuwe ambassadrice Noardlike Fryske Wâlden

Zangeres en harpiste Iris Kroes is de nieuwe ambassadrice van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW). De bekende inwoonster van...

Nieuw beheerbudget voor ‘natte natuur’ in de Noardlike Fryske Wâlden

Er is 50.000 euro beschikbaar voor het verbeteren van de waterkwaliteit in de Noardlike Fryske Wâlden. (Aspirant-)leden van de vereniging...

Project voor herstel van landschapselementen in de NFW

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) start samen met andere Friese agrarische collectieven en Landschapsbeheer Friesland (LBF) een landschapsherstelproject. Landeigenaren...

Op ontdekkingstocht in de Noardlike Fryske Wâlden

Kinderen van tien scholen in het gebied van de Noardlike Fryske Wâlden zijn op excursie geweest bij boeren met hart...

Boeren vragen hulp om landschap mooi te houden

Een stofzuigende boer in een weiland, een boer met een plumeau door een elzensingel en een boer die een eik...

Werkbezoek gemeente Deventer

Op 13 september heeft een ambtelijke delegatie van de gemeente Deventer een werkbezoek gebracht aan Noord Oost Friesland. Hoofdthema van...

Brede interesse voor landschapsexcursies

De veldexcursies over biodiversiteit in het coulisselandschap, georganiseerd door de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, trekt veel belangstellenden. Dat bleek de...

Melding in verband met droogte aan bureau NFW doen

NFW heeft van Boerennatuur het volgende bericht ontvangen. Het kan zijn dat u door de huidige extreme weersomstandigheden niet aan...

Brommels: Open dag bij 2 agrarische bedrijven

Op 25 augustus vindt het jaarlijks Brommelsfestijn! weer plaats. Ook dit jaar zijn er agrarische bedrijven in de Noardlike Fryske...

Melden uitrijden ruige mest in vakantieperiode bureau NFW

Heeft u één of meerdere percelen waarop u het pakket Ruige Mest heeft afgesloten, dan geldt voor u het volgende:...

Rabobank ledendag door werkgebied Noardlike Fryske Wâlden

Op zaterdag 14 juli organiseerde de Rabobank een geslaagde dag voor haar leden in het werkgebied van onze vereniging....

Interactief met website Mijnboerennatuur

Vanaf nu is er een nieuwe applicatie beschikbaar voor u: www.mijnboerennatuur.nl. Beheerders van de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden mogen deze...

Bijeenkomst gezonde bodem, gezond eten, gezonde mensen

Maandag 9 juli heeft de avondbijeenkomst “Gezonde bodem, Gezond eten, Gezonde mensen” plaatsgevonden. Tijdens de bijeenkomst heeft Dhr. Stapper aangegeven...

Schouwcommissie doet cursus ‘Soorten herkennen’

Op dinsdagavond 3 juli hebben de leden van de schouwcommissie bij elkaar gezeten voor een cursus ‘Soorten herkennen’. Het gaat...

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden steunt Swaddekuier

Zaterdag 7 juli is de elfde editie van de Swaddekuier. De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) werkt samen met de...

Bijeenkomst Gezonde bodem, gezond eten, gezonde mensen met Maarten Stapper

Uitnodiging 9 juli 2018

Attentie! Begin juli komt Maarten Stapper naar Nederland! Maarten Stapper is een Nederlandse adviseur in...