Ontdek het gebied

Het unieke coulisselandschap nodigt uit om verkend te worden, per voet, fiets of paard. Geniet van mooie doorkijkjes in de door bomen omzoomde landbouwpercelen. Ontdek de oude zandpaden. Ga op zoek naar zeldzame plantensoorten en probeer bijzondere dieren te spotten. Toeristische informatie is ook te vinden op www.eropuitinfriesland.nl. 

Actief in de Noardlike Fryske Wâlden
De kleinschaligheid van het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden maakt het gebied zeer geschikt voor wandelen en fietsen. Er is een dicht net van wegen en paden, de landschapselementen bieden veel beschutting en zorgen voor de nodige afwisseling tijdens het wandelen en fietsen in het gebied. Het gebied heeft verder een rijke flora en fauna.

Fietsen
Het noordoosten van Fryslân beschikt over een knooppuntenbewegwijzering voor fietsers. Een groot deel van het gebied van de Noardlike Fryske Wâlden valt hieronder. Met behulp van dit systeem kan de fietser zijn eigen route bepalen. Deze routes zijn goed bebord en op de knooppunten staan borden met overzichtskaartjes. Aan de hand hiervan kan de fietser zijn eigen route verder bepalen en vervolgen. Meer informatie over dit systeem is onder andere te krijgen bij de VVV’s in het gebied.

De fietsmogelijkheden houden bij de grens van het gebied van de Noardlike Fryske Wâlden niet op. Het aangrenzende Westerkwartier in de provincie Groningen vertoont wat landschap betreft veel overeenkomsten met de Noardlike Fryske Wâlden en is dus ook een aantrekkelijk fietsgebied.

In het noordoosten grenzen de Noardlike Fryske Wâlden aan het Lauwersmeergebied. Ook in en rond dit gebied kan goed worden gefietst. Hetzelfde geldt voor het bosgebied rond Beetsterzwaag en Bakkeveen ten zuiden van het gebied van de Noardlike Fryske Wâlden. Verder kan bijvoorbeeld vanuit Drachten in de zomerperiode met de zogenaamde pontjesroute naar Grou worden gefietst.

Aantal interessante routes door de Noardlike Fryske Wâlden zijn;

Wandelen
De wandelmogelijkheden in het gebied zijn eigenlijk onbegrensd. Het dichte paden en wegensysteem in het gebied, maakt het mogelijk om overal korte en langere wandelingen uit te stippelen.

Een aantal leuke suggesties om te wandelen zijn:

  • In het boekje ‘Swalk-Rûtes’ ‘De Noardlike Wâlden’ zijn 15 wandelroutes beschreven. In dit boekje, opgesteld door de Vereniging Kleine Dorpen in samenwerking met de Verenigingen voor Dorpsbelangen, wordt naast een algemene beschrijving van het gebied, per route een beschrijving gegeven van wat er onderweg te zien is. Het boekje is o.a. verkrijgbaar bij de plaatselijke VVV’s en in de boekhandel. De lengte van deze routes varieert van 5 km tot 17 km.
  • Rond het themapark De Spitkeet in Harkema zijn een aantal wandelroutes uitgezet die u bij De Spitkeet kunt krijgen.
  • Verder is er de Wandel- en fietskaart Fryslân waarop de wandel- en fietspaden in heel Friesland zijn weergegeven. Deze kaart is bij de VVV’s en de boekhandel verkrijgbaar (ISBN 9056150936). Op de kaart staan ook de musea, states en terpen.
  • Brochure Smûk, het landschap tussen Twizel en Eastermar, met fiets- en wandelroutes. ISBN 90-809605-2-7 April 2005.
  • Wandelroutes rondom Eastermar http://tip-eastermar.nl/wandelen/wandelroutes
  • Wandelroute Bûtenfjild-Wetterwâlden
  • Freek Vonk wandelroute (De Alde Feanen)
  • Memory Route Tytsjerksteradiel
  • Kijk ook op eropuitinfriesland.nl
  • Momenteel wordt er gewerkt aan de realisatie van het streekpad Noardlike Fryske Wâlden.

 

Varen

Recreatieondernemers in het gebied Bûtenfjild-Wetterwâlden hebben samen een vaarroute, aan de hand van historische streekverhalen, opgezet: Vaarroute Bûtenfjild-Wetterwâlden