KH 2018

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden heeft met diverse partners waaronder Stichting Markant Friesland, Ecologisch Onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga bv, StaatsbosbeheerParty/Cultureel Centrum ‘De Pleats’, Botanische tuin De Kruidhof en Scherjon’s Klompenmakerij de handen ineen geslagen en namens de regio Noordoost Friesland een gezamenlijk plan voor Culturele Hoofdstad ontwikkeld: ‘De Nije Miensker’.Het project ‘De Nije Miensker’, zien wij als een startpunt en geen eindpunt. Het moet een beweging van het leven, wonen en werken in een duurzaam landschap in de Noardlike Fryske Wâlden in gang zetten, waarbij de culturele hoofdstad als vliegwiel wordt benut. Daarbij wordt vooral de verbinding gelegd tussen de mienskip en het land waarin we leven en werken. De maatschappij – de mienskip – heeft het landelijk gebied – de miensker – nodig om te leven, te wonen en te werken. De stad niet kan zonder haar ommeland. Vanuit de historie werd de miensker al gemeenschappelijk gebruikt of ingezet voor de mienskip. In de uit te voeren activiteiten en de realisatie van de voorzieningen ligt de nadruk op de schoonheid van het landschap in combinatie met aandacht voor biodiversiteit, cultuur, betrokkenheid bij en het behoud van het landschap en het versterken van het sociale- en economische klimaat.

Het project ‘De Nije Miensker’ bestaat uit verschillende projectonderdelen, die een totaalpakket vormen dat verspreid over de Noardlike Fryske Wâlden wordt uitgerold en langer voortduurt dan 2018. Dit met als doel om blijvende spin-off te generen voor het gebied, de bewoners en de bedrijven. Via onze website houden we u natuurlijk op de hoogte van de uitvoering van de verschillende deelprojecten.

Om u alvast een beeld te geven hebben we een jaarkalender opgesteld. De jaarkalender KH2018 geeft de projectonderdelen in de tijd weer. Deze jaarkalender wordt gedurende de tijd aangepast en uitgebreid met nadere informatie van de verschillende projectonderdelen.