LandschapsSymfonie

De Noardlike Fryske Wâlden, een bijzonder landschap van graslanden, omringd door elzensingels, dykswallen en pingo’s. Een gebied met unieke flora en fauna en veel biodiversiteit. Agrarische natuurvereniging Noardlike Fryske Wâlden wil dit graag aan iedereen laten zien, aan de mensen die er wonen en aan bezoekers van buitenaf.

Daarom maken zij samen met een professioneel cultureel team en de inwoners van dit bijzondere gebied de dans- en muziekvoorstelling LandschapsSymfonie. De bomen vormen coulissen, het boerenland het toneel. De geluiden en bewegingen van het landschap, de boeren, hun vee, de natuur en de mensen die er wonen, zijn de inspiratiebronnen.