Streekpad Noardlike Fryske Wâlden

Vanaf 1 maart 2018 kan de inwoner en bezoeker van Noordoost-Fryslân genieten van het nieuwe Streekpad Noardlike Fryske Wâlden. In 2017 is door de agrarische natuurvereniging Noardlike Fryske Wâlden samen met de initiatiefnemers Jaap en Anneke Jongejan en stichting Wandelnet gewerkt aan een 165 km lange routestructuur door het Nationaal Landschap.

De route heeft als starpunt Burgum en voert via Feanwâldsterwâl naar de Trynwâlden. Langs de oude halepaden bij Damwâld, de Zwagermieden en Westergeest komt het Streekpad in Kollum en Buitenpost. De route gaat langs Veenklooster en loopt vervolgens via Rottevalle en Eastermar naar het Nationaal Park de Alde Feanen. Via Sumar komt de Wandelaar vervolgens weer in Burgum.

Voor de ultieme wandelbeleving door het ‘smûke’ coulisselandschap loop je het Streekpad met de wandelgids ‘Streekpad Noardlike Fryske Wâlden’. Deze gids vertelt het verhaal over het Nationaal Landschap, dat wordt getypeerd door kleinschalig boerenland met rijke flora en fauna, opvallend door zijn kleine percelen, omzoomd door houtwallen, elzensingels en braamstruiken. Daarnaast vind je in de gids de rijke cultuurhistorie van het Nationaal Landschap, waaronder de volksverhalen en halepaden: oude verbindingsroutes die bewoners gebruikten om via andermans erf zo snel mogelijk naar kerk, school of winkel te kunnen lopen. De gids is te verkrijgen via de website van Wandelnet of in de boekhandel.