Blauwe Diensten

Blauwe Diensten is een project waarin de NFW, samen met boeren uit de regio, plannen heeft opgesteld om concrete waterproblemen in bepaalde gebieden op te lossen. Het gaat om te natte gebieden in de winter en te droge gebieden in de zomer. De ideale uitkomst is het oplossen van deze knelpunten in combinatie met het realiseren van KRW (Kaderrichtlijn Water) doelen van het Wetterskip. De pilot is in 2016 afgerond. Met de uitkomsten die in de opgestelde gebiedsrapportage staan beschreven, is het tot nu toe nog niet gelukt om hier een concreet vervolg aan te geven. Vanuit het Deltaplan Agrarisch Water (DAW), een initiatief van LTO, provincies en waterschappen, reiken zich nu echter nieuwe kansen aan om het gebiedsproces een vervolg te kunnen geven. Dit is een goede kans om alsnog met de gebiedsuitkomsten aan de slag te kunnen gaan.

Doel: Regionale oplossingen vinden voor waterissues, bijdragen aan KRW en DAW
Looptijd: 2015-2018

Bokashi

GLB-pilot ‘Hoe? Zo!’

Vogels en Voorspoed Fryslân

Go Grass

Praktijkproef Opwaardering Drijfmest

Valuta voor Veen

Landschapsherstel LBF

Koeien en Kruiden

Verdienmodellen Natuurinclusieve Landbouw

Fjildlab

Landschapsherstel Centrale As

Energietransitie

Better Wetter

   Terug naar de overzichtpagina